مرور در موضوع

سیاست اجتماعی

۱۴۰۰؛ سال صفر‌نظام برنامه‌ریزی جدید‌کشور

سال 1397را باید هفتادمین سالگرد آغاز برنامه‌ریزی مدرن در ایران دانست. بسیاری از صاحب‌نظران، تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخستین برنامه هفت‌ساله عمرانی در سال1327را سرآغازی بر برنامه‌ریزی در ایران می‌دانند. هرچند نطفه‌های اولیه این…

ظرفیت‌های بی‌بدیل تعاونی‌های کشاورزی در مواجعه با بحران محیط‌ زیستی کمبود آب

کمبود آب، بحرانی است که روزبه‌روز به دامنه و عمق آن افزوده می‌شود و بیم آن می‌رود در صورت عدم مواجهه درست با این مسئله، خطرات انسانی، محیط زیستی و اقتصادی غیرقابل جبرانی را به‌دنبال بیاورد.

از سیاست‌گذاری اجتماعی غافلیم

برنامه‌ریزی در ایران، پدیده‌ای مدرن است که وارد جامعه نیمه‌مدرن و نیمه‌سنتی ایران شده و گرفتار همان مشکلات و مسائلی شده که دیگر پدیده‌های مدرن هم با آن روبه‌رو شده‌اند. با همه تفاسیری که درباره برنامه‌ریزی در ایران گفته می‌شود، کشور ما از…

عارضه‌ای به نام تودرتویی نهادی

برنامه‌ریزی به‌صورت مدون از زمان تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما اگر در روندی تاریخی موضوع را بررسی کنیم، قدمت برنامه‌ریزی به زمان تشکیل دولت-ملت برمی‌گردد که هر دولتمردی به منظور اداره جامعه به نحوی که بهترین نتیجه را از نظر…

تاریخ بی‌توجهی به برنامه‌ریزی

بیش از صد و ده سال از تلاش جامعه ایرانی برای مشروط کردن قدرت و تاسیس نهاد قانون‌گذاری می‌گذرد و تقریبا به همین میزان از تنظیم اولین لایحه بودجه کشور برای نظم و نسق دادن به دخل و خرج حاکمیت سپری می‌شود. هرچند اولین وزیر مالیه پیش از آنکه…

فلسفه سیاسی و خاستگاه رفاه اجتماعی

پرداختن به فرآیند سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن  بنیادهای ایدئولوژیک و مکانیسم‌های توجیه اخلاقی آن، سبب تقلیل مباحث به توصیف سطحی و ساده‌انگارانه از سازوکار نهادهای رفاهی خواهد بود که سرانجام منجر به  نسخه‌پیچی‌های مدیریتی دور…