مرور در موضوع

سیاست اجتماعی

موانع تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

بخش عمده‌ای از کودکان افغانستانی مقیم ایران از دسترسی به امکان آموزش و تحصیل محروم هستند. کارکودکان، فقر، کالایی شدن آموزش، باورهای نژادپرستانه و محرومیت مناطق مرزی کشور از جمله مهمترین موانع تحصیلی این کودکان است.

بررسی مدل رفاه کشورهای اسکاندیناوی موسوم به «نوردیک»

«مدل نوردیک» که به آن سرمایه‌داری نوردیک یا دموکراسی اجتماعی نوردیک نیز گفته می شود به سیاست های اجتماعی و اقتصادی مشترک در کشورهای شمال اروپا ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، ایسلند و سوئد) اشاره دارد.

مروری بر ریشه‌ها و عوامل ترک تحصیل کودکان

عوامل موثر بر ترک تحصیل کودکان را در ارتباط با نظام آموزشی می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: عوامل کلان بیرون نظام آموزشی و عوامل درونی نظام آموزشی. بدیهی است نظام آموزشی مستقل از ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی نیست و به صورت مستقل…

نگاهی به پیشینه و ریشه‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران

آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در دهه‌ای اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشده و همچنان که از تعداد مدارس دولتی و رایگان کاسته میشود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم. این روند از چه زمانی شروع…

بودجه آموزش؛ ناتوان در برابر بحران

با آغاز پاییز و فصل شروع مدارس، آموزش‌ و پرورش به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار با معضل کمبود بودجه روبه‌رو است. دولت چگونه می‌تواند هم بودجه آموزشی را کاهش ندهد و هم به وظایف مصرح خود در قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش عمل کند؟…

فروش مدارس در ایران!

وضعیت کلی آموزش و پرورش از نظر تعداد دانش‌آموز، سرانه‌ی فضای آموزشی، نسبت دانش‌آموزان غیردولتی و دولتی چگونه است؟ آیا آموزش پایه‌ی کشور دارد به سمت خصوصی شدن پیش می‌رود؟ دولت نسبت به گذشته برای آموزش هر دانش‌آموز چه قدر هزینه می‌کند؟

چالش‌های حکمروایی در حوزه رفاه‌ و‌ بازنشستگی

تعویض و جابه‌جایی اعضای کابینه و جلسه‌های رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در تاریخ مجلس، همیشه برای برخی حوزه‌های پرچالش امیدوارکننده است. امید به اینکه دستورکار و برنامه‌ای ارائه و شنیده شود و بعد هم با صدور صلاحیت و مجوز مجلس به مجری، تاریخ…

جامعه را بیمار نبینیم!

در سال‌های گذشته ظاهرا نظام سلامت برنامه‌های تغییر و تحول را پیشه کرده، اما به نظر می‌رسد، این تحولات منتج به نتیجه نشده و از قضا در مواردی فشارهای بیشتری هم به جامعه هدف این طرح‌ها وارد شده است. تحول پزشکی از طبیب حاذق یا حکیم‌باشی به…