مرور در موضوع

سیاست اجتماعی

کدام ایدئولوژی رفاهی؟

انقلاب ایران همراه بود با حضور ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های مختلفی که به‌دنبال طرح جامعه‌های آرمانی مدنظر خویش بودند. مارکسیست‌ها از یک‌سو و لیبرال‌ها از سوی دیگر و در این میان، اندیشه‌ورزان اسلامی همچون آیت‌الله طالقانی و شهیدصدر از قلب حرکت…

از عدالت خیریه‌ای تا عدالت نهادی

آنچه امروز به‌عنوان عدالت اجتماعی مدنظر است با آنچه در اوایل انقلاب مطرح بود، تفاوت‌هایی دارد. در برهه اوایل انقلاب، تصویری که مردم از عدالت اجتماعی داشتند، بیشتر جنبه‌‌های هیجانی داشت. واقعیت این است که در آن برهه برداشت‌ها از عدالت، حالتی…

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

میدان تامین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمان‌های متفاوت است که یکی‌ازمهمترین‌ آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی است. جایگاه این سازمان در ساختار سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالیِ حاصل از تعویق میان پرداخت حقِ‌بیمه…

ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران

ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران را در سه علت عمده می‌توان جست‌وجو کرد: ریشه‌های نظری، سیاسی و سیاستی (مربوط به سیاست و اقتصاد کلان). لازم به ذکر است این بحران نظری فقط مربوط به کشور ما نیست و در سطح جهانی نیز وجود دارد. این ریشه‌های…

منشور سازمان تامین‌اجتماعی

همسو با برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منشور خدمت به مردم در حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی با پوشش بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور، خود را موظف دانسته است…

سالمندی در گفتمان‌های‌‌ علمی و سیاستی

انفجار جمعیت دهه شصت بود که منجر به جوانی جمعیت ایران شد، به‌طوری که امروز جامعه‌ای با ده‌ها میلیون نفر جوان داریم. در نتیجه همین جوانی جمعیت، در دهه‌های اخیر مسائل جوانان مانند اشتغال، آموزش، ازدواج، تغییرات ارزشی-نگرشی و آسیب‌های اجتماعی…