تاریخ بی‌توجهی به برنامه‌ریزی

بیش از صد و ده سال از تلاش جامعه ایرانی برای مشروط کردن قدرت و تاسیس نهاد قانون‌گذاری می‌گذرد و تقریبا به همین میزان از تنظیم اولین لایحه بودجه کشور برای نظم و نسق دادن به دخل و خرج حاکمیت سپری می‌شود. هرچند اولین وزیر مالیه پیش از آنکه…

تامین اقتصادی‌ – ‌‌اجتماعی شرط کنترل زوال همبستگی اجتماعی

«زوال همبستگی اجتماعی» از منظر طیف گسترده‌ای از پژوهشگران اجتماعی، مهمترین بحران امروز نظام اجتماعی ایران است. یافته‌های پیمایش‌های ملی نظیر «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» و «سرمایه اجتماعی» نیز این چالش را تایید می‌کنند. همبستگی اجتماعی…

نگاهی به پیشینه و ریشه‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران

آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی به عنوان حقوق اجتماعی شهروندان است. اما در دهه‌ای اخیر این اصل به طور کامل اجرا نشده و همچنان که از تعداد مدارس دولتی و رایگان کاسته میشود شاهد افزایش مراکز آموزشی پولی هستیم. این روند از چه زمانی شروع…

سیاستگذاری اجتماعی به‌مثابه کنش سیاسی چندساحتی

سياستگذاري اجتماعي به عنوان كنشي سياسي سه هدف عمده را پيگيري مي‌كند: ١. كاهش نابرابری‌هاي اجتماعي، ٢. افزايش سطح رفاه اجتماعی و ٣.  ارتقاي مولفه‌هاي بنيادين شهروندي. اين اهداف، واجد ابعادي اخلاقي هستند؛ بدين‌معناكه از يكسو وجود شكاف جدي…

بازتولید و تشدید نابرابری‌های اجتماعی در نظام آموزشی ایران

براساس مطالعه‌ای که در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، بیش از 70 درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه در دورۀ روزانه-رایگان، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند و از کلاس‌های خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره…

بحران های اخیرتهران حباب نیست، برنامه‌ریزی شده‌است.

آن چیزی که در تهران و ایران در حال رخ دادن است، اصلا از سر بی برنامگی نیست، اتفاقا برنامه مدون برای آن تنظیم شده است. مثلا در برنامۀ سوم پیش از انقلاب سیاستی وجود داشت مبنی بر این که چون سرعت انتقال امکانات به مناطق مختلف کند است، بهتر است…

مسئلۀ واگذاری؛ طبقاتی‌شدن آموزش عمومی در ایران

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ گزارشی با عنوان «مسئلۀ واگذاری امور فرهنگی به مردم» از سوی گروه برنامه‌ریزی امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که اصلی‌ترین هدف آن به اختصار اینگونه بیان شده است: «مدارس غیردولتی آنچنان توسعه یابند که امکان…