رضا امیدی

پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی تهران

121620233 mediaitem121620232 350x250 - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی

سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی‌ بر سیاست همبستگی، منوط است بر 1. کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی اعم از جنسیتی، منطقه‌ای، طبقاتی و مقابله با انواع طرد اجتماعی و 2. تقویت حداکثری پیوندهای اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی. این تفسیر از...

Iranian Eldery1 scaled - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

فراز و فرود سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، ۱۳۸۰-۱۳۰۰ شمسی

مقدمه عوامل تاریخی و نهادی متفاوتی نظیر صنعتی‌شدن، عوامل بین‌المللی، منافع گروهی و طبقاتی و مطالبات اجتماعی، ارزش‌های ملّی و ایدئولوژی، همچنین نهادهایی نظیر ملت‌سازی و شهروندی در شکل‌گیری و توسعۀ سیاست‌های رفاهی نقش دارند. تحلیل تحولات رفاهی براساس یک مؤلفه نمی‌تواند تبیین روشن و...

Screenshot 2020 05 12 اعتراض شهروندان افغان در هرات به کشته شدن هموطنان خود در رودخانۀ هریرود در مرز میان ایران و افغانستان... - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

مواجهۀ مرزبانی ایران با مهاجران افغانستانی؛ ناباوری و کوری اخلاقی

چند روزی است روایتی از ماجرای تکان‌دهندۀ مواجهۀ غیرانسانی و مرگ‌بار مرزبانی ایران با مهاجران افغانستانی به نقل از رسانه‌ها نقل می‌شود. طبیعتاً از همان ابتدای ماجرا باید کمیته‌ای حقیقت‌یاب با حضور دولت‌های دوطرف و نهادهای مدنی فعال در زمینۀ شفافیت و امور مهاجران تشکیل...

آموزش مجازی و کرونا

ظهور ایده ضداجتماعی از دل آموزش مجازی

تصویر دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار برای همه‌مان روشن است. آنها در کلاس‌هایی کوچک و بی‌نور، بدون سیستم‌های ‏گرمایشی و سرمایشی مناسب، روی نیمکت‌هایی که عمر خود را کرده‌اند، با تراکم بالا نشسته‌اند و درس می‌خوانند. امکانات ‏آموزشی در این مناطق معنای دیگری دارد و کیفیت آموزش...

Shasta - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۲.۵ تا ۳ برابر ارزش شستا

تصویر زیر طی روزهای اخیر از مجموعۀ گستردۀ شستا در رسانه‌ها منتشر شده است. شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه‌های پرداختی مردم ایجاد شده است و ماهیت عمومی غیردولتی دارد؛ به بیان ساده، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعۀ آن دولتی...

coronavirus 1 1 - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

منابعی برای برنامه‌های حمایتی در دوره بحران و پس از آن

در دو سه سال اخیر تحریم‌های اقتصادی و مالی فشاری جدی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. شوک ارزی و افزایش شدید نرخ تورم نیز موجب شد تا بر اساس گزارش‌های رسمی جمعیت زیر خط فقر مطلق بعد از دو، سه سال روند کاهشی پس...

Sistan va baloochestan school - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

نابرابری در آموزش، ضرورت پایش مستمر

امروزه گزارش­‌های توسعه انسانی سازمان ملل برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی کشورها مبنا را قدرت انتخاب انسان­ها قرار می‌­دهد. برای رسیدن به قدرت انتخاب بیشتر برای انسان‌ها نیز، شرایط محیطی باید به گونه‌ای باشد که برابری منصفانه فرصت‌ها را ایجاد کند تا قابلیت‌های هر فرد...

Decent Work ini1uv - سیاست‌گذاری اجتماعی؛ فضیلت‌یابی امر عمومی - همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی مشارکت عمومی, همبستگی اجتماعی, نابرابری اجتماعی در ایران, نابرابری اجتماعی, مقاله سیاست گذاری اجتماعی, مفهوم امر عمومی, سیاستگذاری رفاه اجتماعی, سیاستگذاری اجتماعی در ایران, سیاستگذاری اجتماعی چیست, سیاستگذاری اجتماعی pdf, سیاستگذاری اجتماعی, سیاست گذاری اجتماعی رضا امیدی, سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه, سیاست گذاری اجتماعی در ایران, سیاست گذاری اجتماعی, سرمایه اجتماعی, رضا امیدی, امر عمومی چیست, امر عمومی

کار شایسته و کالایی‌زدایی از نیروی کار

انگاره: مفهوم «کار شایسته» در سال 1988 و با تصویب بیانیه رسمی «اصول و حقوق بنیادین کار» به ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شد، رویکردی که در سال 1999 و در گزارش «خوان سوماویا»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در نشست هشتادوهفتم این سازمان، «کار شایسته»...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.