مرور در موضوع

آموزش

خانواده هسته‌ ای

واحد اولیه خانواده که شامل والدین و فرزندان می‌شود، این فرزندان می توانند طبیعی یا فرزند خوانده باشند .برخی آن را با خانواده زن و شوهری مترادف می دانند ،لیک، به نظر بسیاری از محققان خانواده زن و شوهری میتواند بدون فرزند باشد و حال آنکه…

دسترسی رایگان به سایت‌های مشهور علمی – خبری

سایت‌های مشهور علمی-خبری نظیر اکونومیست، فاینسیال تایمز، کورا و ... محدودیت‌هایی برای دسترسی به نوشته‌هایی که منتشر می‌کنند، می‌گذارند. این محدودیت‌ها گاها زمانی است; به این صورت که در یک هفته یا ماه، تعداد خاصی از نوشته‌ها را به رایگان در…

فلسفه و معنای زندگی

فیلسوفان بیشماری این پرسش ها را مطرح می کنند: معنای زندگی چیست؟ چگونه بدبختی و خوشبختی و عشق و پیری را درک کنیم؟ چگونه اولویت و خواهش های برجسته زندگی را تعریف کنیم؟ زیستن چیست؟ «هانری لابوریت» می گوید: تنها دلیل هستی یک فرد، زیستن است.…

درمورد بازبینی واحدهای درسی مقطع کارشناسی جامعه‌شناسی

اگر بین سه دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری یک دانشجوی علوم اجتماعی، روابط و نسبت‌های منسجمی برقرار کنیم، آن‌گاه می‌توانیم به تولد پژوهشگرانی حرفه ای امیدوار باشیم. درغیراین‌صورت، افراد مقاطع تحصیلی را بدون این که هر مرحله ادامۀ منطقی…

چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران

آزمون نظریه و نظریه‌سازی دو سنت غالب در تحقیقات اجتماعی محسوب می‌شود. چکیده مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه‌سازی به عنوان دو سنّت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنت نظریه‌سازی می‌داند و ضمن برشمردن چالش‌های پژوهش کیفی…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل نهم)

فرهنگ و رسانه ها فرهنگ: از فرهنگ براي شكل دادن به فرهنگ استفاده مي كنيم:محملي است كه با خود كار مي كند. هر تعريفي از آن، خود، از لحاظ فرهنگي تعريفي جدا مي يابدو، بنابراين، در معرض مناقشه اي بي پايان قرار مي گيرداين اصطلاح دست كم براين…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل هفتم)

روانشناسی های اجتماعی ، عواطف ، تن های آدمی در این فصل به سه ساحت اساسی از نفس می پردازیم : روان ، عواطف و بدن . 1-    روانشناسی اجتماعی : زیگلر و همکارانش (2002) از مجموعه ای از متون نوروفیزیولوژی ، روانشناسی کودک ، علوم اجتماعی و سیاست…

دشمنان مارکس

آرنت به هنگام آغاز فصل سوم کتاب «وضع بشر» - فصلی که بیشتر به نقد کارل مارکس اختصاص دارد - «بندی از کتاب آزادی باستانی‌ها در مقایسه با آزادی ‌مدرن‌ها» نوشته بنجامین کنستان را درباره نقد روسو به پیش می‌کشد: «همانا من به خرده‌گیرانِ انسانی…

جریان‌های کلاسیک در مارکسیسم

مارکس را یکی از نوابغ قرن نوزدهم میلادی دانسته‌اند. این نه فقط از یافته‌های تحلیلی و انتقادهای کوبنده مارکس از نظام سرمایه‌داری، بلکه از جریان‌های فکری و سیاسی گسترده‌ای که با الهام‌گیری از آرای او شکل گرفته‌اند، نشأت می‌گیرد. به یقین،…

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (فصل ششم)

در این فصل فیتز پاتریک استدلال میکند که دارونیسم ارگانیک بر دارونیسم ژنتیکی برتری دارد زیرا دارونیسم ژنتیکی بر این باور است که طبیعت انسانی ذاتاْ توارثی است و همین طبیعت سرچشمه غایی همه صور اجتماعی و فرهنگی ورفتار ها محسوب می شود .این سخن…