سایه‎ی زنان بر دیوار واقعیت

مسائل پیش رو چنان مفصل است که پیش از دست به قلم بردن هراس آن هست که تاکید بر اختصار نوشتن، به حداقل جنبه‎های مسئله نپردازد و تنها  به سطح موضوع ورود پیدا کند. ساختار کلی متن بدین شکل است که  ابتدا از تغییر نقش خانواده، قوانین نابرابر، چرایی لزوم حقوق برابر و نقش آفرینی مرد و جنبه‎های اجتماعی-اقتصادی حقوق نابرابر می‎پردازد. خانواده‎ی…

نگاه روز

دربارهٔ آزادی

چندی است که باز سخن از آزادی نیست، یا اگر هست در خاموشی درون است... این ویژگیِ روزگارانی است بحرانی و ماتم‌خیز که آزادگان را…

ساعت به وقت بردگی

ساعت های مچی به روی دست ها برگشتند، تا نعل و افسار برده ساز سرمایه داری شوند. ساعت های مچی که در دهه اول قرن بیست و یکم، با گسترش…

کودک و دشمنانش

با این وجود اگر فردی به خودانگیختگی حقیقی (که البته صفتی کمیاب است) دست یابد، این اتفاق حاصل روش‌های رشد و آموزشی نیست که ما در…

آخرین نوشته‌ها

نوشته‌های پربازدید

آپارات

مدرسه

قانون فقرا؛ شروعی بر تأمین اجتماعی

قانون فقرا منبع الهامی برای تشکیل نظام تامین‌اجتماعی بریتانیا در سال ۱۹۴۵ میلادی…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

کتاب خرد جامعه‌شناسی