بیزارم از بی تفاوت‌ها

آنچه رخ می‌دهد ازاین‌روی نیست که برخی می‌خواهند روی بدهد، بلکه بدین خاطر است که توده‌ی انسان‌ها با میل خویش کناره‌گیری می‌کنند و رخصت فعالیت و کور شدن به گره‌هایی را می‌دهند که بعدها تنها شمشیر خواهد توانست آن‌ها را از هم بدرد. اجازه‌ی اشاعه‌ی قوانینی را می‌دهند که تنها طغیان خواهد توانست آن‌ها را باطل کند و می‌گذارند انسان‌هایی بر قدرت سوار شوند…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

دانلود کتاب بیمه­ اجتماعی و عدالت اجتماعی

کتاب بیمه­ اجتماعی و عدالت اجتماعی این کتاب ترجمه­‌ای از کتابی که است توسط گروهی…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه