سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها ربطی به تقسیم‌بندی‌های جناحی ندارد

نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران، روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست روزبه کردونی، مدیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی و علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی به نقد و بررسی کتاب پرداختند و معصومه قاراخانی، هیئت علمی…

حافظه جمعی

پل ریکور، فیلسوف فرانسوی که اسفند  ۱۳۷۳ به ایران آمده بود در پژوهشکده حکمت و ادیان در مورد خاطره، تاریخ و فراموشی…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

حافظه جمعی

پل ریکور، فیلسوف فرانسوی که اسفند  ۱۳۷۳ به ایران آمده بود در پژوهشکده حکمت و…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه