اعتراضات آمریکا در سایه آزادی اسلحه

«از آنجا که یک نیروی شبه نظامی منظم، برای امنیت یک دولت آزاد ضروری است، حق مردم برای نگه­داشتن و حمل سلاح، نقض نخواهد شد» (متمم دوم قانون اساسی، سند حقوق ایالات متحده، مصوب دسامبر ۱۷۹۱؛ آذر ۱۱۷۰، ربیع الثانی ۱۲۰۶، مقارن با اواخر زندیه). جورج واشنگتن بنیانگذار اولین ارتش و رهبر استقلال امریکا از استعمار انگلیس که این مهم را به مدد نیروهای…

دموکراسی

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است. در این گونه جماعات، همهٔ اعضای قبیله، در گردهمائی‌های…

انیمیشن شادی Happiness

موش ها در قامت انسان‌های عصر مدرن تصویری واقعی از انسان له شده زیر پوتین‌ نظام‌های سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. فیلم…

هیأت منصفه میلیونی

این روزها بحث‌ طرح روایت‌های قربانیان تجاوز و آزار جنسی در جامعه در فضای مجازی توجه‌ها را به خود جلب کرده‌است. به…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

طبقه در نگاه پولانزاس

تعریف طبقه کارگر و طبقه متوسط چیست؟ در نظریه مارکسیستی طبقه کارگر به‌روشنی مشخص…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه