گذار از حکمرانی به کشورداری؛ یک ضرورت گریزناپذیر!

حال «ایران» خوب نیست؛ تشخیص اغلب متخصصین، بیماری مرموز و مزمن «توسعه‌­نیافتگی» است. متخصصین زیادی بی­انکه درک روشنی از شرح حال بیمار و از آن مهم تر ریشه ­های پیدایش این بیماری داشته باشند، با وعده درمان سریع و قطعی بیماری وی بر بالین این بیمار سالخورده ولی نجیب و سخاوتمند حاضر شده‌اند، ولی این تعویض پیاپی متخصصین نیز نه تنها افاقه نکرده بلکه تجویز…

نگاه روز

نمایش متظاهرانه

در عصری زندگی می کنیم که " پول" به خدای انسان تبدیل شده است و ارزش هایی چون دارایی اموال ، لوکس گرایی در صدر قاعده ی ارزشی جامعه…

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

بت‌وارگی کالاها

کاریگن در کتاب خود با عنوان جامعه‌شناسی مصرف ضمن پرداختن به ظهور مصرف در چند…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

اسلاید مبانی تعاون