فرهنگ حذف و سیاست سانسور

سانسور در معنای مصطلح و معمولش، وجه خاص و جدید و مربوط به ابزارها و اشکال اندیشه و بیان است که از آغاز صنعت چاپ، با تحصیل اجازه برای چاپ کتاب، توسط کلیسا یا حکومت‌های استبدادی اروپا باب شد؛ و به بازرسی مطبوعات و کنترل خبر تسری یافت. از دوره‌ی قاجار نیز به روش‌های حکومت ما سرایت کرد، و به جامعه ما انتقال یافت. کشور ما در حالی با معنای جدید سانسور…

در باب وضعیت اپیدمی

از همان ابتدا بر این باور بودم وضعیت کنونی با مشخصه همه‌گیری ویروسی آن، چندان هم استثنائی نیست. از همه‌گیری…

نگاه روز

بازارِ دانشگاه

موج خصوصی‌سازی گسترده کشور، خصوصاً از دهه هفتاد به بعد، بسیاری از حوزه‌های کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده و در موارد زیادی با…

آخرین نوشته‌ها

نوشته‌های پربازدید

آپارات

مدرسه

قانون فقرا؛ شروعی بر تأمین اجتماعی

قانون فقرا منبع الهامی برای تشکیل نظام تامین‌اجتماعی بریتانیا در سال ۱۹۴۵ میلادی…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

کتاب خرد جامعه‌شناسی