نظریه عدالت جان رالز

یادداشت‌های خوانش و درک نظریه جان رالز، به صورت رشته یادداشت‌های منظمی در کانال شخصی نویسنده، سیروس امیدوار منتشر می‌شود. این یادداشت‌ها را به صورت تجمیع شده، در انگاره می‌توانید بخوانید. این نوشته به‌روز می‌شود. اهمیت نظریه عدالت رالز از امروز تلاش می‌کنم طی یک رشته نوشته، نظریه عدالت رالز را، تا حدی که آن را درک کرده‌ام و تا حد امکان، طبق…

دموکراسی

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدائی بوده است. در این گونه جماعات، همهٔ اعضای قبیله، در گردهمائی‌های…

انیمیشن شادی Happiness

موش ها در قامت انسان‌های عصر مدرن تصویری واقعی از انسان له شده زیر پوتین‌ نظام‌های سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. فیلم…

هیأت منصفه میلیونی

این روزها بحث‌ طرح روایت‌های قربانیان تجاوز و آزار جنسی در جامعه در فضای مجازی توجه‌ها را به خود جلب کرده‌است. به…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

آپارات

مدرسه

نظریه عدالت جان رالز

یادداشت‌های خوانش و درک نظریه جان رالز، به صورت رشته یادداشت‌های منظمی در…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه