مستند معضل اجتماعی The Social Dilemma

این مستند ساخته‌ جف آرلاوسکی است. محور اصلی مستند این است که شبکه‌های اجتماعی این سال‌ها برای سودآوری بیشتر، به اعتیاد کاربران دامن می‌زنند، آنها با داده‌کاوی یا data mining و نیز سرمایه‌داری مبتنی بر نظارت بر شهروندان یا surveillance capitalism هر کاری که بخواهند می‌کنند. وینتون سرف، چند وقت پیش هشدار داده بود که شبکه‌های اجتماعی و…

خواندن هانا آرنت کافی نیست

اشاره مترجم: مقاله حاضر سعی دارد دلایل حمایت از ترامپ را توضیح دهد. انتخابات سال دو هزار و بیست نشان داد که به رغم…

نگاه روز

آخرین نوشته‌ها

نوشته‌های پربازدید

آپارات

مدرسه

ارزش چیزها (ترجمه صدایی شنیده ‌نشده از امیل دورکیم)

توضیح مترجمان امیل دورکیم در تاریخ نظریه‌های جامعه‌شناسی اغلب به عنوان متفکری…

چندرسانه‌ای

فرهنگ علوم اجتماعی

کتابخانه

اسلاید مبانی تعاون