مرور در موضوع

کتابخانه

دانلود مجله گفت و گوی جهانی – دوره ۸ شماره ۲

گفتگوی جهانی مجله اینترنتی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی (ISA) است. اولین شماره در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک خبرنامه آغاز شد. گفت و گوی جهانی اکنون ۵ بار در سال به ۱۷ زبان نمایش داده می شود. این نشریه به عنوان پلی برای ارتباط بین تمامی اعضای…

اندیشه اجتماعی پیر بوردیو

در میان چهره‌های روشنفکر و دانشگاهی فرانسه در قرن بیستم، بدون شک، پیر بوردیو، نفوذ فکری قابل توجهی در حوزه علوم اجتماعی داشته است. امروزه بیشتر اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که نظریه بوردیو، تأثیرگذاری چشم‌گیری خواهد یافت. جریان‌های…

دانلود ماهنامه قلمرو رفاه ۴۰

شماره 40 ماهنامه تحلیلی «قلمرو رفاه» به عنوان نشریه تخصصی حوزه سیاستگذاری اجتماعی کشور منتشر شد. در سرمقاله این شماره به قلم متین غفاریان سردبیر ماهنامه، به موضوع ترمیم کابینه و دلایل و بسترهای آن توجه شده است: « وزرای جدید مسئولیت سنگینی…

سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و نهادهای غیررسمی

توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به‌منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان‌های صاحب‌قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است…

جنبش‌های اجتماعی و مسئله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی

پس از معرفی شیوه ‌تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات‌ سیاسی ـ اجتماعی در این جوامع ذهن شرق‌شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه‌داری از بیرون می‌دانست. این مسئله تا کنون حل‌ نشده…

دانلود ماهنامه قلمرو رفاه ۳۹

سی‌و نهمین شماره ماهنامه قلمرو رفاه، ماهنامه نشریه تحلیلی حوزه سیاستگذاری اجتماعی منتشر شد. «نابرابری، و دلايل افزايش نابرابري در قرن 21 داستان جلد این شماره است و پروند اصلی آن به کتاب «اقتصادِ نابرابري»، نوشته توماس پيکتی نويسنده کتاب…

دانلود کتاب مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا

نهادها بخش گسترده‌ای از زندگی اقتصادی انسان‌ها هستند که در شاخه‌های متعددی از علم اقتصاد به آنها توجه می‌شود. در این کتاب خواهیم گفت که نهادها شامل همه قواعد اجتماعی و جریمه‌ها می‌شود تا به این ترتیب تعاملات اقتصادی با مخاطره کمتر و…

چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران

آزمون نظریه و نظریه‌سازی دو سنت غالب در تحقیقات اجتماعی محسوب می‌شود. چکیده مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه‌سازی به عنوان دو سنّت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنت نظریه‌سازی می‌داند و ضمن برشمردن چالش‌های پژوهش کیفی…

دانلود مجله گفت و گوی جهانی – دوره ۸ شماره ۱

گفتگوی جهانی مجله اینترنتی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی (ISA) است. اولین شماره در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک خبرنامه آغاز شد. گفت و گوی جهانی اکنون ۵ بار در سال به ۱۷ زبان نمایش داده می شود. این نشریه به عنوان پلی برای ارتباط بین تمامی اعضای…