مرور در موضوع

فیلم

ساز و کارها و چشم اندازهای اقصاد سیاسی ایران – قسمت چهارم

محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورت‌بندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه ی ایران نشان خواهد داد که…

ساز و کارها و چشم اندازهای اقصاد سیاسی ایران – قسمت سوم

محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورت‌بندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه ی ایران نشان خواهد داد که…

هرگز نترسید که صدای‌تان را برای صداقت، حقیقت و شفقت بالا ببرید

خطر این است خطر ما نیروهایی است که میخواهند از ترس آدمی استفاده کنند تا فردیت او و روحش را بگیرند و او را تقلیل دهند به توده ای ناتوان از تفکر به واسطه ترس و رشوه! غذای رایگانی به او بدهند که خود به دست نیاورده و پول آسان و مفتی که به خاطرش…

ساز و کارها و چشم اندازهای اقصاد سیاسی ایران – قسمت دوم

محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورت‌بندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه ی ایران نشان خواهد داد که…

ساز و کارها و چشم اندازهای اقصاد سیاسی ایران – قسمت اول

محمد مالجو در این مجموعه درسگفتارهای کوتاه با شناسایی شش حلقه‌ی کلیدی در زنجیره ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران و صورت‌بندی شش منازعه‌ی کلیدی در صحنه‌ی اقتصاد سیاسی ایران و واکاوی شش بحران کلیدی حاصله در جامعه ی ایران نشان خواهد داد که…

چرا مارکس هنوز برای ما اهمیت دارد؟ (ماشین ها)

در عصر اطلاعات، رباتیک و هوش مصنوعی از مارکس چه می‌آموزیم؟ چرا اطلاعات باید در مالکیت گروهی اندک‌شمار باشد؟ چرا شاهد شکل‌گیری انحصارهای اطلاعات مانند گوگل و فیس بوک و انواع شبکه‌های اجتماعی هستیم؟ ماشین‌ها: بخش پنجم از مجموعه فیلم‌های…

گفتگوی برایان مگی با هربرت مارکوزه | دوبله فارسی

برنامه مردان اندیشه، شبکه 4 | در اين برنامه که با حضور و گردانندگی پروفسور و نويسنده پرآوازه بريتانيايی برايان مگی است، هربرت مارکوزه، فيلسوف و نظريه پرداز سياسی راديکال و از اعضای برجسته مکتب فلسفی فرانکفورت، با نظر به عدم توفيق پيش…