معصومه قاراخانی

هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

parliment1 - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری

جوامعی که به بلوغ در سیاست‌گذاری رسیده‌اند‌ یا تلاش می‌کنند به آن دست یابند، هدف خود را کاهش هزینه‌های سیاست‌گذاری به‌منظور حل واقعی مسائل و حل مسائل واقعی می‌گذارند. سیاست‌گذاران در این جوامع نه دنبال پاک‌کردن صورت‌مسئله هستند و نه تراشیدن مسائل جدید و نه...

qarakhani mirzaei scaled - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

دعوت به اخلاق حرفه‌ای؛ نقدی بر نامه اخیر رییس انجمن جامعه شناسی ایران

توسعه‌ی حرفه‌ای و آموزش، سیاست عمومی و نقشی انتقادی از جمله مسوولیت‌های حرفه‌ای انجمن‌های علمی است که در پرتو وفاداری به آنچه انجمن‌ها «اساسنامه» یا میثاقنامه‌ی انجمنی خود تعریف می‌کنند، محقق می‌شود. اساسنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، مرامنامه و تعیین‌کننده چارچوب فعالیت‌های انجمن به مثابه یک...

photo 2019 11 09 07 10 17 - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران برگزار می‌شود

با همکاری مشترک بین انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی و گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران برگزار می‌شود. میهمانان این نشست، دکتر روزبه کردونی، مدیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر فرشید یزدانی، پژوهشگر...

limitless cbd pill - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

کژراهه‌ سیاست‌گذاری آموزش

درس‌آموزی از سیاست‌گذاری‌های گذشته یکی از موضوعات درخور ‌توجه در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست‌گذاری اجتماعی است. این امری بدیهی است که «یادگیری بهتر» به «سیاست‌گذاری موفق‌تر» می‌انجامد؛ چراکه از هزینه‌های فرصت سیاست‌گذاری کاسته و به بهبود شرایط یا حل مسئله کمک می‌کند؛ اما این‌روزها دوباره...

Women in way - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

سیاست اجتماعی نامتوازن در ایران (آموزش و اشتغال زنان)

سیاست‌های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست‌گذاری است. در میان انواع گروه‌های ذینفع سیاست‌های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت‌کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند...

Cooperaation basis slide e1559292294926 e2g9sv - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

اسلاید مبانی تعاون

مبانی تعاون که یکی از دروس پایه‌ای رشته تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد. در این درس به تاریخچه تعاون و افت و خیزان آن در جهان، انواع تعاون و  طبقه‌بندی‌های آن اشاره می‌شود. اسلاید مبانی تعاون، مربوط به این درس است که در سال تحصیلی...

Social Policy e1532731970626 - سیاست‌گذاران نابالغ و فقر یادگیری - معصومه قاراخانی, طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده, طرح جمعیت و تعالی خانواده چیست, طرح جمعیت مجلس, طرح جمعیت جوان, صیانت چیه, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یعنی چه؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی کارزار, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی pdf, صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی, صیانت از حقوق کاربران, صیانت, سیاستگذاری, خانواده, جوانی جمعیت و تعالی خانواده, جوان انقلابی کیست, جوان انقلابی, تحلیل

پژوهش سیاست اجتماعی در ایران

سیاست اجتماعی موضوعی است که به طرز فراگیری زندگی کنشگران اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است و آنها همواره در معرض سیاست‌های اجتماعی گوناگون قرار دارند. بازتاب این موضوع را می‌توان در پژوهش‌های پیرامون سیاست اجتماعی که به منشأ، دلایل و پیامدهای این موضوع...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.