مهدی تدینی

مترجم و پژوهشگر

tiananmen square 1401754376 - مستند قلعه | کامران شیردل - هران... پایتخت ایران است, مستند قلعه شیردل, مستند قلعه شوش, مستند قلعه شهرنو, مستند قلعه, مستند اجتماعی, محلۀ قجرها, کامران شیردل, فیلم مستند قلعه, سازمان زنان فرح, سازمان زنان ایران, دانلود فیلم مستند قلعه شهرنو

«باید با تانک‌ها از روی دوچرخه‌ها گذشت!»

وقتی بزرگ‌ترین حکومت سوسیالیست جهان، شوروی، از هم فروپاشید، بسیاری تصور می‌کردند حزب کمونیست چین نیز به آخر خط رسیده است، اما این تصور اشتباه بود. در این نوشتار به یکی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی چین در چند دهۀ اخیر می‌پردازیم: «جنبشِ میدان تیان‌آنمن». دهۀ...

5aa43e20004442f1ba1abec0aec76405 18 - مستند قلعه | کامران شیردل - هران... پایتخت ایران است, مستند قلعه شیردل, مستند قلعه شوش, مستند قلعه شهرنو, مستند قلعه, مستند اجتماعی, محلۀ قجرها, کامران شیردل, فیلم مستند قلعه, سازمان زنان فرح, سازمان زنان ایران, دانلود فیلم مستند قلعه شهرنو

در چمبرۀ دورهای باطل!

گیر افتاده‌ایم در دورهای باطل. وارد «برهۀ حساس کنونی» می‌شویم و تصور می‌کنیم اگر کمی دندان سر جگر بگذاریم از این برهۀ حساس عبور می‌کنیم. اما پس از تحمل دشواری‌های فراوان از این «برهۀ حساس کنونی» می‌جهیم در «برهۀ حساس‌ِ کنونیِ» بعدی. سیزیف‌وار تخته‌سنگی را...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.