", "name": "\u062f\u0631\u0633\u200c\u06af\u0641\u062a\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0627\u06cc\u06a9\u0644 \u0633\u0646\u062f\u0644 (9\u0648 10) \u0628\u0627 \u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc", "thumbnailUrl": "https://arhgnbcttp.cloudimg.io/v7/engare.net/wp-content/uploads/2019/02/Justice-with-Michael-Sandel.jpg", "uploadDate": "2019-03-05", "interactionStatistic": [ { "@type": "InteractionCounter", "interactionType": "http://schema.org/CommentAction", "userInteractionCount": "0" } ], "publisher": { "@id": "#organization" }, "mainEntityOfPage": "https://engare.net/justice-with-michael-sandel-9-10/" }

درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل (۹و ۱۰) با زیرنویس فارسی

مایکل سندل (دانشگاه هاروارد)

جلسه نهم: سلاح‌های اجاره‌ای و جلسه دهم: مادرانگی

درس‌گفتارهای مایکل سندل در چهارده جلسه، به موضوع عدالت و خاستگاه آن می‌پردازد. این دوره را با زیرنویس فارسی منتشر می‌شود.

جلسه نهم: سلاح‌های اجاره‌ای

در دوران جنگ داخلی آمریکا، مردانی که اسمشان در قرعه کشی برای جنگ در آمده بود، می توانستند افرادی را استخدام کنند که به جای آنها به جنگ بروند. بسیاری از دانشجویان آنرا سیاستی ناعادلانه دانستند، با این استدلال که غیر منصفانه خواهد بود اگر اجازه دهیم قشر مرفه، با پرداخت پول به شهروندان فرو دست تر، از خدمت سربازی و به خطر انداختن جانشان سر باز زنند. این مطلب به مباحثه ای در مورد جنگ و سربازگیری در کلاس منجر می شود. آیا چنین ایرادی به ارتش داوطلبانه امروزی نیز وارد است؟

جلسه دهم: مادرانگی

استاد سندل، قانون بازار آزاد داد و ستد را در ارتباط با حقوق تولید مثل می سنجد. سندل با بحث طنزآمیزی در مورد تجارت تخمک و اسپرم آغاز می‌کند و سپس داستان بچه “م” را توصیف می‌کند. این داستان، دعوی قضایی معروفی است که سئوالات تکان دهنده‌ای را مطرح می‌کند: “بچه متعلق به کیست؟” دانشجویان ماهیت رضایت با اطلاعات کافی، جنبه اخلاقی فروش زندگی یک انسان، و مفهوم حقوق مادرانگی را مورد بحث قرار می دهند.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد