مرور در موضوع

سیاستگذاری اجتماعی

خلاصه کتاب نظریه های رفاه جدید اثر تونی فیتزپتریک (مقدمه)

این کتاب در صدد است که نشان دهد در وجود انسان و جامعه بین وجوه مادی و فرهنگی تعاملی متقابل برقرار است. وجه مادی خود را تحمیل می کند و وجه فرهنگی را نمی توان نادیده گرفت.فرهنگ و طبیعت غیر قابل تبدیل به یکدیگرند. چگونه می توان بین این دو…

سیاست اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران (نقد و بررسی سند کپنهاگ)

توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه‌ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیرایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه‌شناسان ایران به چشم می‌خورد. بررسی سند منتشر…

سیاست نشاط و راه طی شدۀ ما

طی دهه‌های اخیر، نهادهای مختلفی کشورها را براساس رفاه ذهنی، رضایت از زندگی، و نشاط ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. «پکک و رادکلیف» داده‌های موجود از این پژوهش‌ها را در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا (2002- 1975) و کشورهای صنعتی (2000-1981) مبنای…

سیاست اجتماعی چیست؟

کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد: 1-  سیاست‌های اعمال‌شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛ 2-  روش‌هایی که با به‌کارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش می‌یابد؛ 3-  و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این…