فمینیست | طرفدار برابرى زنان

feminist

0

femenism - فمینیست | طرفدار برابرى زنان - فمینیسم, فمینیست, طرفدار برابرى زنان, سیاسی, زنان, جنسیت, برابری, اندیشه, استقلال حنسی, آموزش و پرورش, آزادی, feminist

نوشته‌های مرتبط

طرفداران برابری زنان تجربه‌های شخصی زنان و مردان را از دیدگاه جنسیت نگاه می‌کنند .از درون چنین دیدگاهی ،اینکه ما چگونه در مورد خود فکر می‌کنیم (هویت جنسیت )چگونه عمل می کنیم (نقش جنسیت )و موقعیت اجتماعی جنسیتی ما چیست (لایه بندی جنسیتی )ریشه در عملکرد جامعه ما دارد. اگر چه طرفداران برابری زنان در بسیاری از موارد اختلاف نظر دارند اما اغلب آنها حداقل در مورد پنچ اصل به توافق رسیده اند.

  1. اهمیت تغییر: اندیشه برابری زنان قطعا اندیشه ا‌ی سیاسی است و قصد دارد که ایده و عمل را به هم پیوند زند.جنبش برابری طلبی زنان با حفظ شرایط موجود مخالف است و از برابری زن و مرد دفاع می کند.
  2. بسط و توسعه انتخاب انسان :طرفداران این جنبش معتقدند که مفاهیم فرهنگی جنسیت باعث می‌شود که همه کیفیت های انسانی به دو قلمرو مخالف و متضاد محدود شود :جهان احساسی و همکاری زنان و جهان عقلانی و رقابت مردان.
    طرفداران این جنبش به دنبال آنند تاانسانیت را جایگزین کنند که در آن هر فرد می‌تواند تمام ویژگی های فردی خود را رشد دهد.
  3. حذف لایه بندی جنسیتی :طرفداران این جنبش با قوانین و هنجارهای فرهنگی ای که آموزش و پرورش ،درآمد و فرصت های شغلی زنان را محدود می کند مخالفند.
  4. پایان دادن به خشونت جنسی: یکی از اهداف اصلی جنبش امروزی زنان حذف خشونت جنسی است .طرفداران این جنبش بر این عقیده اند که پدر سالاری ارتباط میان زنان و مردان را منحرف کرده و مشوق خشونت علیه زنان در اشکال تجاوز، بدرفتاری در خانواده، اذیت و آزار جنسی و گرفتن عکسها و فیلمهای سکسی است.
  5. ترفیع استقلال جنسی :طرفداران این جنبش مدافع کنترل زنان بر تمایلات جنسی و تولید مثل خود هستند .آنها از آزادی دسترسی به اطلاعات در مورد شیوه های جلوگیری از حاملگی حمایت می کنند .علاوه بر این ،بیشتر طرفداران این جنبش بر این عقیده اند که زنان باید این حق را داشته باشند که فرزندی را به حمل می کنند حفظ و یا سقط جنین کنند.به عبارت دیگر این شوهران ،پزشکان و قانونگذاران نیستند که باید در این مورد تصمیم بگیرند بلکه خود زنان باید تصمیم گیرنده اصلی باشند.
منبع کانال مفاهیم اساسی جامعه شناسی
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد