دانلود کتاب فاجعه‌ی خاموش (روایت قتل‌های ناموسی در ایران)

پروین بختیارنژاد

0

صاحب‌نظران علوم اجتماعي چهار مؤلفه را براي آنكه موضوعي به يك اجتماعي تبديل شود، مطرح مي كنند : اول آنكه زماني مي توانيم از « مسئله » استفاده كنيم كه نشان دهيم، چيزي اشتباه است و « مسئله اجتماعي » اصطلاح ناهنجار و مشكلي را به وجود آورده است . دوم آنكه آن مسئله، مسئله اي شايع و گسترده باشد، يعني به افراد بسيار يا قابل توجهي آسيب بزند و صرفاً مشكل افرادي معدود نباشد. سوم آنكه مسئله اجتماعي از نوع مسائلي است كه مي توان آن را تغيير داد و چهارم آنكه افراد زيادي به فكر اقدام براي تغيير آن هستند و راه حل هايي در اين رابطه ارائه مي دهند.

اما شيوع و گستردگي فاجعه خاموش قتل‌های ناموسي نه تنها از طريق فعالان حقوق زنان و نيز فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران به كرات تذكر داده شده، بلكه از طرف برخي مسئولان قضايي و انتظامي نيز بدان اذعان شده و يا در موردش در برخي روزنامه هاي سراسري يا محلي بحث شده و موضوعي قابل تغيير تلقي گرديده است.

اين مسئله اجتماعی از نوع آسيب هاي اجتماعي است كه با برنامه ريزي هاي دقيق علمي و پايبندي به آن برنامه ها مي توان آن را تغيير داد و يا حداقل مي توان تا حدودي آن را مهار كرد.

اين آسيب اجتماعي بايد تغيير كند، زيرا يك جنايت عريان و ضدانساني است. قتل هيچ فردي بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هيچ جامعه و هيچ فرهنگ و هيچ كتاب قانوني پذيرفته نيست، مگر نادر جوامعي كه دچار واپسماندگي فرهنگي شده اند.

در تحقيق ميداني اين نوشتار بيشتر درباره مناطق قومي و طايفگي بحث شده، اما اين به آن معنا نيست كه در كلان شهرها و يا غير خرده فرهنگ‌هاي مورد بحث، قتل ناموسي وجود ندارد. تنها گستردگي و شيوع اين مسئله در برخي مناطق قومي و طايفگي مرا بر آن داشت كه به بررسي قتل هاي ناموسي در آن مناطق بپردازم.

اين كتاب حاصل سفر به استان هاي مختلف، گفت وگو با افراد صاحبنظر برخي استان ها، مطالعه نظري و گفت وگو با  كارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، قرآن پژوه و كارشناسان فقه و حقوق است و نيز نگاهي اجمالي به كشورهايي كه قتل هاي ناموسي در آن جوامع نيز به عنوان يك مسئله اجتماعي مطرح است.

مطالعه آنلاین و دانلود کتاب فاجعه خاموش

نویسنده: پروین بختیارنژاد / سال ۱۳۸۸

 

منبع درس گفتارهای جامعه‌شناسی

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد