مرور در موضوع

جامعه

دانشگاه و جهان بیرون

اگر در دهه های 30 ،40، 50 ما در دل دانشگاه با تیپ دانشجوی "مبارز-اندیشمند" مواجه می شدیم ،آرام آرام با رشد نظام سرمایه‌داری و" کالایی شدن دانش " میدان دانشگاه تبدیل یک دانشجوی کالایی شده و درگیر مناسبات زندگی روزمره به معنای دقیقا غیر سیاسی…

سهم زنان از انقلاب ۱۳۵۷

انگاره: انقلاب برای زنان دستاوردهایی داشت و در بعضی حوزه‌ها باعث رشد آنها شد، اما دستاوردهای انقلاب برای زنان به چند حوزه خاص محدود ماند و در سایر حوزه‌ها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است؛ چنانکه بعد از انقلاب، دولت انقلابی به طور آگاهانه و…

۴۰ درسی که تا ۴۰ سالگی انقلاب ایران آموختیم

"تاریخ" کلاس درس است، غیبت موجه یا غیر موجه از این کلاس زیان آور است! در این نوشته، 40 درس انقلاب را در چهل سالگی انقلاب، (به زعم نویسنده) خواهید خواند.درس‌های انقلاب ایرانمردم همیشه بخشی از حکومت اند؛ بد یا خوب. انقلاب راه…

افول یک صنعت به‌نام؛ شرکت روغن نباتی پارس (قو)

«خصوصی‌سازی» (Privatization) از جمله باورهای کلیدی معتقدان به «اقتصاد بازار آزاد» است که با استدلال‌هایی مانند افزایش کارآمدی، ایجاد فضای رقابتی و مقابله با انحصار دولت مطرح می‌شود. تجربه تاریخی چند دهه اخیر نشان داده که هرگاه کشوری خواسته…

تحریم‌ها و تجربه ناکام خصوصی‌سازی در «چیت ری»

کارخانه چیت ری یکی از این واحدهای تولیدی است که امروز کارگران سابق آن با یادآوری مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نامناسب، می‌توانند سرنوشت واحد تولیدی‌شان را در ارتباط با دیگر واحدهای مشابه بررسی کنند و به دیدگاه کلی‌تری در مورد مشکلات خصوصی‌سازی…

سوگواره استحاله خانواده به خانوار

بی‌شک مهم‌ترین نهاد اجتماعی خانواده است. خانواده کانون تأمین عاطفی-روانی، مهم‌ترین حصار ایمنی‌بخش و مشروع‌‌بخش‌ترین مکان تولیدمثل است. اما زمانی می‌رسد که این نهاد به دلایلی نمی‌تواند کارکردهای فوق را بازتولید کند و در ساخت یابی با شکست…

رفاه و تامین اجتماعی؛ از واژه‌ها تا قانون

«رفاه و تامین‌اجتماعی» چه زمانی وارد ادبیات حقوقی و قانونی کشور ما شد؟ اگر از مصوبه هیئت‌وزیران درباره نظام بازنشستگی مصوب سال 1309 بگذریم، واژه تامین‌اجتماعی در عالم حقوقی کشور قدمت زیادی ندارد و سیاست‌گذاران اجتماعی ایران از اواسط دهه40…