خودکشی

SUICIDE

depression 824998 1920 1024x683 - خودکشی

کار دورکیم کاملترین جامع ترین و پر نفوذترین نظریه اجتماعی خودکشی است. استدلال دورکیم این بود که نظم و انسجام نرخ های خودکشی واقعیتی اجتماعی است که با میزان ادغام و همبستگی افراد و نظارت و کنترل نیروهای اخلاقی زندگی جمعی بر آنها تبیین می‌شود.

بیشتر بخوانید

ما و مسئله اندیشه

خودکشی

خودکشی خودخواهانه و دیگر خواهانه به ترتیب از ادغام نشدن و بیش از حد ادغام شدن فرد در جامعه نشأت می گیرد در حالی که خودکشی آنومیک و تقدیر گرایانه به ترتیب معلول عدم نظارت و کنترل، و نظارت و کنترل بیش از حد است.دورکیم با استفاده از همبستگی های میان خودکشی و انواع و اقسام نرخ های پیوند اجتماعی سعی می‌کند اعتبار مفاهیم اصلی خود را نشان دهد.

برای مثال جمعیت های کاتولیک نسبت به پروتستان‌ها نرخ های خودکشی پایین تری دارند جامعه کاتولیک فرد را با استحکام بیشتری به جمع پیوند می‌دهد از نظر دورکیم خودخواهی و بی هنجاری/ آنومی فزاینده علت نرخ‌های رو به صعود خودکشی در جوامع غربی است./ فرهنگ علوم اجتماعی اوتویت،باتامور

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد