دولت رفاه

شما اینجا هستید:
مدت زمان لازم برای مطالعه < 1 دقیقه

دولت رفاه یک سیستم اجتماعی است که در آن دولت، مسئولیت مراقبت اجتماعی شهروندان را از طریق تأمین نیاز مردم به منابع اساسی مانند مسکن، مراقبت‌های سلامتی، آموزش عمومی و اشتغال به عهده می گیرد.

مفید بود؟
خوب نبود 0
مشاهده 7