چرا مارکس هنوز برای ما اهمیت دارد؟ (انقلاب)

زمان خواندن: ۱ دقیقه دموکراسی کافی نیست. باید برای عدالت اجتماعی هم تکاپو کرد.
«انقلاب»: اپیزود سوم از مجموعه فیلم های کوتاه پاول ماسون به مناسبت دویست سالگی مارکس

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد