راه‌های دستیابی به بینش جامعه شناختی (مقاله)

رحیم زائرکعبه دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

0

یکی از کاستی‌های مهم جامعه‌شناسی ایران، ضعف بینش جامعه‌شناختی در دانش‌آموختگان علم جامعه‌شناسی و خصوصاً معلمان جامعه‌شناسی است. لذا در این مقاله ابتدا مفهوم بینش جامعه‌شناسی توضیح داده شده و سپس این سوال اساسی مطرح شده است که : «دانش‌آموختگان و معلمان جامعه‌شناسی از چه راه‌هایی می‌توانند بینش جامعه‌شناسی به دست آورند؟ » در جواب به سوال مذکور سه راه مهم معرفی شده‌اند که عبارت‌اند از: حساسیت به مساول اجتماعی، ارتباط با مردم و نهایتاً مهارت نوشتن.

کلید واژه‌ها: بینش جامعه‌شناختی، حساسیت به مسائل اجتماعی، ارتباط با مردم، مهارت نوشتن

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد