نشریه‌ دیالکتیک ۳

نشریه انجمن علمی ‌دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

0

نشریه دیالکتیک، نشریه انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی‌ست که شماره سوم آن در بهار ۱۳۹۷ منتشر شده‌است.

در این نشریه می‌خوانید

  • تفاوت جنسیتی در کلاس درس دانشگاههای ایران
  • ازدواج زودهنگام دختران در ایران
  • بازنمایی زن در رسانه
  • جایگاه زنان در افغانستان
  • دانشگاه به مثابه توالت عمومی
  • تبعیض علیه مردان و پسران

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/qixaz5mudk4ysgk/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C1%281%29.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد