نشریه‌ دیالکتیک ۳

نشریه انجمن علمی ‌دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

نشریه دیالکتیک، نشریه انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی‌ست که شماره سوم آن در بهار ۱۳۹۷ منتشر شده‌است.

در این نشریه می‌خوانید

  • تفاوت جنسیتی در کلاس درس دانشگاههای ایران
  • ازدواج زودهنگام دختران در ایران
  • بازنمایی زن در رسانه
  • جایگاه زنان در افغانستان
  • دانشگاه به مثابه توالت عمومی
  • تبعیض علیه مردان و پسران

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد