تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه شناسی

دکتر بهرنگ صدیقی

0

تئوری ساخت یابی گیدنز از مهم ترین تئوری های تلفیقی در جامعه شناسی است. گیدنز در این تئوری با تلفیق دو سطح خرد و کلان در تئوری پردازی تلاش کرده تا بینش تئوریک جامع تری را برای توصیف و تحلیل ساختارهای اجتماعی و نیز کردارهای عاملان اجتماعی در دوران مدرن به دست دهد. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد این تئوری تلفیقی و بررسی پیامدها و مقتضیات تئوریک و روش شناختی آن برای جامعه شناسی، مدلی شماتیک از این تئوری به دست می دهیم. در نهایت نیز، با کمک بینش تئوریک و روش شناختی حاصل از این تئوری می کوشیم گام های اولیه برای به کارگیری آن در پژوهش های اجتماعی را با مثال هایی عملی برداریم.

کلید واژه: تئوری ساخت یابی، گیدنز، جامعه شناسی خرد، جامعه شناسی کلان، ساختار، عاملیت، کردار اجتماعی، آگاهی استدلالی، آگاهی عملی، ناخودآگاهی، کنش

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/5gjq859wk6zy6gy/Anthony%20Giddens%27s%20Structuration%20Theory_Engare.net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد