کتاب خرد جامعه‌شناسی

یوسف اباذری

0

جامعه‌شناسی بینشی است که از دل عقل روشنگری برخاسته است، و در عین حال یکی از مهم‌ترین صور تأمل انتقادی در باب این عقل و سویه‌های تاریک و روشن و پیامدهای تاریخی عینیت یافتن آن است. بر خلاف دشمنان و مدافعان بی‌قید و شرط عقل روشنگری، مؤسسان جامعه‌شناسی کارل مارکس و ماکس وبر و امیل دورکیم ، از سویه‌های مثبت و منفی این امر آگاه بودند. در عصر ما نظریه اجتماعی یورگن هابرماس مهم‌ترین نماینده این دیدگاه است. این کتاب ضمن بررسی آراء آن متفکران، به شرح و نقد بینش گئورگ لوکاچ جوان و مارتین هایدگر و طرح‌های تحقیقاتی منبعث از آراء آنان می‌پردازد؛ طرح‌هایی که از دیدگاه این کتاب نمونه‌های بارز معارضه‌جویی با عقل روشنگری از زوایای چپ و راست افراطی به‌شمار می‌روند.

خرد جامعه شناسی

نوشته: یوسف اباذری

نشر طرح نو، ۱۳۸۹

مطالعه آنلاین کتاب

[better-wp-embedder width=”100%” height=”500px” download=”all” url=”https://engare.net/wp-content/uploads/2018/04/خِرد-جامعه-شناسی-Engare.net_.pdf”][/better-wp-embedder]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد