سارا شریعتی

سارا شریعتی جامعه‌شناس ایرانی و استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.او دورهٔ دکتری جامعه‌شناسی را در مدرسهٔ عالی مطالعات علوم اجتماعی‌ گذرانده‌است. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی هنر است.

pierbeurdio 350x250 - بوردیو علیه وارثان - ویژگی های جامعه شناسی بوردیو, نظریات جامعه شناسی بوردیو, خلاصه کتاب تمایز بوردیو, جامعه شناسی بوردیو, جامعه شناس پیر بوردیو, جامعه شناس بورديو, تمایز در بردیو, تمایز بوردیو, پیر بوردیو نظریه میدان, پیر بوردیو کتاب, پیر بوردیو تمایز, پیر بوردیو به زبان ساده, پیر بوردیو, بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی, بوردیو و سرمایه اجتماعی, بوردیو علیه وارثان, بوردیو

بوردیو علیه وارثان

* متن سخنرانی خانم شریعتی در همایش یک‌روزه « بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی» که در 21 آبان 1385 در تالار ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط انجمن علمی دانشجویی برنامه‌ریزی اجتماعی برگزار شد.

iran  - بوردیو علیه وارثان - ویژگی های جامعه شناسی بوردیو, نظریات جامعه شناسی بوردیو, خلاصه کتاب تمایز بوردیو, جامعه شناسی بوردیو, جامعه شناس پیر بوردیو, جامعه شناس بورديو, تمایز در بردیو, تمایز بوردیو, پیر بوردیو نظریه میدان, پیر بوردیو کتاب, پیر بوردیو تمایز, پیر بوردیو به زبان ساده, پیر بوردیو, بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی, بوردیو و سرمایه اجتماعی, بوردیو علیه وارثان, بوردیو

فعالیت‌اجتماعی‌قربانی‌استبداد تاریخی

فعالیت داوطلبانه به عنوان یک ضرورت مدنی ‌مطرح می شود، می گویند ما فرهنگ کار جمعی نداریم، فرهنگ مشارکت نداریم، نمی خواهم به این مساله وارد شوم، اما می گویم که مهم ترین مانع برای فعالیت های اجتماعی ما استبداد تاریخی و سیاسی است که...

Sociology2005 - بوردیو علیه وارثان - ویژگی های جامعه شناسی بوردیو, نظریات جامعه شناسی بوردیو, خلاصه کتاب تمایز بوردیو, جامعه شناسی بوردیو, جامعه شناس پیر بوردیو, جامعه شناس بورديو, تمایز در بردیو, تمایز بوردیو, پیر بوردیو نظریه میدان, پیر بوردیو کتاب, پیر بوردیو تمایز, پیر بوردیو به زبان ساده, پیر بوردیو, بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی, بوردیو و سرمایه اجتماعی, بوردیو علیه وارثان, بوردیو

یک جامعه‌شناسی برای یک جهان؟

پرسش از سنت‌های ملی در علوم، یا به تعبیر رایج در ایران، #علم_بومی یکی از دیرین‌ترین پرسش‌های مطرح در علوم اجتماعی است. این پرسش، درعین‌حال که طی چند دهه به سایه رفته بود اما عواملی چون جنبش‌های رهایی‌بخش ضد استعماری، جهانی‌شدن، تکثر الگوها و مورد...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.