حمیدرضا جلایی پور

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

alexis de tocqueville hero - آشنایی با نظریه الکسی دو توکویل - نظریه دوتوکویل, نظریه توکویل, قدرت اجتماعی, سخنان توکویل, دوتوکویل و انقلاب, دوتوکویل جامعه شناسی, جامعه مدرن, جامعه شناسی سیاسی, توکویل و انقلاب, توکویل فیلسوف, توکویل, تئوری توکویل, الکسی دوتوکویل

آشنایی با نظریه الکسی دو توکویل

اندیشه‌های الکسی دوتوکویل درباره جامعه فرانسه و آمریکای قرن نوزدهم یکی از منابع جدی برای فهم جامعه جدید است. جامعه‌‌شناس برجسته‌ای چون ریمون آرون، توکویل را از بنیان‌گذاران علم جامعه‌شناسی دانسته و شأن اصلی این علم را فهم روندهای شکل‌دهنده جامعه جدید می‌داند.(آرون:1370).ریمون بودن،از دیگر...

img - آشنایی با نظریه الکسی دو توکویل - نظریه دوتوکویل, نظریه توکویل, قدرت اجتماعی, سخنان توکویل, دوتوکویل و انقلاب, دوتوکویل جامعه شناسی, جامعه مدرن, جامعه شناسی سیاسی, توکویل و انقلاب, توکویل فیلسوف, توکویل, تئوری توکویل, الکسی دوتوکویل

راه درمان چالش‌های ملی-قومی در ایران

شکل‌بندی سیاسی جمعیت‌ها در دوره مدرن در مجموعه نهادی دولت-ملت‌ها (از جمله کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، ایران و حدود دویست کشور دیگر) شکل می‌گیرد. گفته می‌شود در دویست سال گذشته تکوین و محصول فرایند دولت-ملت‌ها یکسان نبوده است و همه این کشورها با چالش ملی-قومی...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.