۱۴۰۰؛ سال صفر‌نظام برنامه‌ریزی جدید‌کشور

سال 1397را باید هفتادمین سالگرد آغاز برنامه‌ریزی مدرن در ایران دانست. بسیاری از صاحب‌نظران، تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخستین برنامه هفت‌ساله عمرانی در سال1327را سرآغازی بر برنامه‌ریزی در ایران می‌دانند. هرچند نطفه‌های اولیه این…

فلسفه سیاسی و خاستگاه رفاه اجتماعی

پرداختن به فرآیند سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی بدون در نظر گرفتن  بنیادهای ایدئولوژیک و مکانیسم‌های توجیه اخلاقی آن، سبب تقلیل مباحث به توصیف سطحی و ساده‌انگارانه از سازوکار نهادهای رفاهی خواهد بود که سرانجام منجر به  نسخه‌پیچی‌های مدیریتی دور…

۵۱ رهنمود اکچوئری

کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح‌های تامین‌اجتماعی» به طور مشترک توسط اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است. این کتاب، راهنمایی برای اکچوئری‌ها و متخصصان تامین‌اجتماعی است که وظیفه امور اکچوئری طرح‌های…

«انطباق تکرارشونده مساله- محور» چه می‌گوید؟

تجربه گذشته و نظریات جدید توسعه چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند تا در مسیر توسعه موفق شویم؟ این اصلاحات چگونه و با چه روش‌هایی انجام ‌شدنی است؟ برای موفقیت اصلاحات به چه الزامات و پیش‌شرط‌هایی نیاز است؟ یکی از این روش‌ها، رویکرد «انطباق…

راه‌حل: گفت‌وگوی صنفی

در شرایط کنونی شیوه‌های سابق برای گفت‌وگو با گروه‌های صنفی پاسخگو نیست و لازم است برنامه‌ها، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تسهیل گفت‌وگوهای چندجانبه‌ گروه‌های صنفی با مدیریت محوری دولت، باید بخش…

دانلود نشریه سیاست‌گذاری اجتماعی شماره ۱

شماره اول گاهنامه سیاست‌گذاری اجتماعی، با صاحب‌امتیازی انجمن علمی تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد. در شماره اول این نشریه، نوشته‌هایی در مورد سیاست‌گذاری اجتماعی و موضوعاتی مرتبط با سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه منتشر شده‌است. نوشته‌های این…