سیدجواد میری منیق

جامعه شناس و عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

analysis blackboard board 355952 - نقدی بر گفته های دکتر نعمت الله فاضلی - نفاق درونی, سکوت, دکتر نعمت الله فاضلی, بیرون از روابط فاسد

نقدی بر فضای سرکوبگر روشنفکری در ایران

فضای روشنفکری و عرصه عمومی در ایران بسیار نحیف و یکسویه و سرکوبگر (از منظر مفهومی) است. اگر نگاهی به تاریخ و فرهنگ و جغرافیای ایران بیاندازیم می بینیم که ایرانیان مسیحی و یهودی و زرتشتی همواره در عرصه فکر و اندیشه جامعه ایرانی حضور...

accounting analytics balance 209224 - نقدی بر گفته های دکتر نعمت الله فاضلی - نفاق درونی, سکوت, دکتر نعمت الله فاضلی, بیرون از روابط فاسد

اقتصاد ایران، ورزش و خدمات ورزشی

به نظر من اقتصاد ایران دیگر فرصت تبدیل شدن به یک اقتصاد تولیدی و صادراتی مانند چین و کره جنوبی یا هند را از دست داده است. شاید ۴۰ سال پیش که هنوز امکان ظهور ببرهای رنگارنگ آسیایی بود و اروپا نیاز به کار ارزان...

shutterstock 569666158 - نقدی بر گفته های دکتر نعمت الله فاضلی - نفاق درونی, سکوت, دکتر نعمت الله فاضلی, بیرون از روابط فاسد

سرنوشت آتی زبان فارسی در ایران

برخی اوقات در حوزه سیاست اتفاقاتی روی می دهد که اگر آنها را در بستر تاریخی خویش ننشانیم، آنگاه امکان فهم صحیح رویدادها را از دست خواهیم داد. یکی از آن اتفاقات سیاسی که دارای عقبه تاریخی است رویکرد وزارت آموزش و پرورش در دوران...

javad miri - نقدی بر گفته های دکتر نعمت الله فاضلی - نفاق درونی, سکوت, دکتر نعمت الله فاضلی, بیرون از روابط فاسد

سنت و محیط زیست

مارتین هایدگر متفکر آلمانی تقدیر تاریخی مواجهه انسان عصر جدید با هستی را «گشتل» یا «چارچوب» می خواند و تکنولوژی و به تعبیر دقیق تر تفکر تکنیکی را نماد و نمود آن می داند و معتقد است بشر در روزگار ما گریز و گزیری از...

Reza Shah and ataturk - نقدی بر گفته های دکتر نعمت الله فاضلی - نفاق درونی, سکوت, دکتر نعمت الله فاضلی, بیرون از روابط فاسد

شعار روحت شاد رضا شاه از کجا درآمد؟

بسیاری امروز به دلیل نابسمانی های سیاسی و اجتماعی در ایران و ناکارآمدیهای اقتصادی به دنبال طرح تصویری بی نقص و عیب از دوران پیشا-انقلاب هستند و حتی در گفتارهای اساتیدی همچون دکتر زیبا کلام می توان تصویری رمانتیک از رضا شاه دید. اما پرسش...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.