فاطمه موسوی ویایه

Screenshot 2020 11 25 2560 jpg WEBP Image 1200 × 900 pixels — Scaled 771 - مردانگی: باری سنگین - نظم جنسیتی, مردسالاری, مردانگی, زنان, روابط اجتماعی, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, 25نوامبر

مردانگی: باری سنگین

لغت‌نامه دهخدا مردانگی را با شجاعت، دلیری، بهادری، بطالت و تهور مترادف دانسته و فرهنگ فارسی عمید نیز برای مردانگی معانی مرد بودن، جوانمردی و شجاعت را آورده است. در فهم متعارف مردانگی با قدرت جسمانی، اقتدار، رفتار پرصلابت و دور از احساسات تصویرسازی می...

Child Marriage 1 - مردانگی: باری سنگین - نظم جنسیتی, مردسالاری, مردانگی, زنان, روابط اجتماعی, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, 25نوامبر

طرح چند پرسش از نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ازدواج دختران در سنین پایین

دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی به بحث ازدواج دختران در سنین پایین پرداخته تا به این سوال پاسخ دهد که ایا باید سن قانونی ازدواج در ایران تغییر کند؟ گزارش پنجاه صفحه ای با این نتیجه گیری پایان می یابد که...

wes hicks 527922 unsplash - مردانگی: باری سنگین - نظم جنسیتی, مردسالاری, مردانگی, زنان, روابط اجتماعی, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, 25نوامبر

خانواده هسته ای و عشق رمانتیک

در جامعه سنتی، خانواده با اقتدار پدر مشخص می شد و عمیقا با روابط اجتماعی خویشاوندی و محلی احاطه شده بود. چند زنی (به جز در اروپای مسیحی) قانونی بود و در کل مردان حق تمتع جنسی از زنان متعدد را داشتند. در سده نوزدهم...

patriarchy - مردانگی: باری سنگین - نظم جنسیتی, مردسالاری, مردانگی, زنان, روابط اجتماعی, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, 25نوامبر

پدرسالاری و چندزنی

پدرسالاری نظم جنسیتی مختص جوامع عصر کشاورزی است. در این نظام پدر در مقام رئیس خانواده گسترده خود، فرصت تحصیل، نوع شغل، همسر و مکان زندگی فرزندان (اعم از دختر و پسر) و گاه نوه هایش را هم تعیین می کرد، اساس روابط و مناسبات...

jonathan gallegos 753424 unsplash - مردانگی: باری سنگین - نظم جنسیتی, مردسالاری, مردانگی, زنان, روابط اجتماعی, خشونت علیه زنان, تبعیض جنسیتی, 25نوامبر

مادری و نظم جنسیتی

هزاران سال است که زن ها باردار می شوند، می زایند، نوزادشان را بغل می کنند و شیر می دهند. الهه های باروری و طبیعت در تمام تمدن ها و فرهنگ ها به شکل زن توصیف شده اند. آیا مادری، طبیعی و غریزی است؟ پاسخ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.