بابک احمدی

بابک احمدی نویسنده، مؤلّف، مترجم، منتقد هنری و پژوهشگر ایرانی است.

photo 2018 08 21 13 53 52 e1534843888333 - دانلود واژه‌نامه فلسفی مارکس - واژه نامه فلسفی مارکس, کتابخانه, کتاب فلسفی, فرهنگ فلسفه, دانلود کتاب, دائره المعارف فلسفه, بابک احمدی

دانلود واژه‌نامه فلسفی مارکس

کتاب از دو بخش اصلی شکل گرفته: 1. مفاهيم اصلي فلسفه مارکس که به ترتيب الفبايي آمده‌اند. 73 مفهوم که در 37 مقاله توضيح داده شده‌اند و با دو نظام متفاوت ارجاع دروني مدخل‌ها امکان استفاده خواننده را بيشتر کرده‌اند. 2. گاه نامه اي فلسفي...

habermas.jpeg - دانلود واژه‌نامه فلسفی مارکس - واژه نامه فلسفی مارکس, کتابخانه, کتاب فلسفی, فرهنگ فلسفه, دانلود کتاب, دائره المعارف فلسفه, بابک احمدی

گستره همگانی در نگرش انتقادی هابرماس

هابرماس از گستره یا فضایی اجتماعی یاد می‌کند که «میان دولت و جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد و کارکرد اجتماعیش وابسته به تمایز قطعی و شکاف میان آن دو».  مجموعه‌ای از کنش‌ها و نهادهای فرهنگی که البته کارکردهای «غیرفرهنگی» یعنی نقش های سیاسی-اجتماعی و اقتصادی نیز...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.