بیژن عبدالکریمی

فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

bizhan abdolkarimi 1 - پنج اشکال مترتب بر منطق علوم انسانی اسلامی - متافیزیک, علوم جدید, علوم انسانی اسلامی, علوم آکسیوماتیک, پوزیتیوست, بیژن عبدالکریمی, اسلامیزه

پنج اشکال مترتب بر منطق علوم انسانی اسلامی

اشکال یکم: حوزه فرهنگ و تفکر، حوزه اتوریته و قدرت نیست، بلکه حوزه تفکر، پرسش‌گری، نقد و دیالوگ آزادانه است. در اینکه یک شخصیت سیاسی وارد بحثی فرهنگی شود، اشکالی وجود ندارد. اشکال آنجاست که از اتوریته و قدرت برای جهت دادن به مسیر بحث...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.