برچسب: اوتویت باتامور

صنعتی شدن

فرآیندی که طی آن جوامع با استفاده از فناوری انرژی به تجهیزات و سازماندهی و مهارت های لازم برای تولید ...

شیوه تولید

در قرن بیستم، شیوه تولید به مفهوم اصلی طرز فکر موسوم به "ماتریالیسم یا ماده گرایی دیالکتیکی" تبدیل شد که ...

ساختارگرایی

این پارادایم یا روش تحقیق در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رواج و نفوذ پیدا کرد .ساختارگرایی بر اهمیت خطیر ...

زیربنا و روبنا

این دواژه استعاره های مارکسیستی است برای توصیف روابط میان اقتصاد (روابط تولید) و حکومت، و نیز سیاست با ایدئولوژی. ...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.