مرور در برچسب

feminist

طرفداران برابری زنان تجربه‌های شخصی زنان و مردان را از دیدگاه جنسیت نگاه می‌کنند .از درون چنین دیدگاهی ،اینکه ما چگونه در مورد خود فکر می‌کنیم (هویت جنسیت )چگونه عمل می کنیم (نقش جنسیت )و موقعیت اجتماعی جنسیتی ما چیست (لایه بندی جنسیتی )ریشه در عملکرد جامعه ما دارد. اگر چه طرفداران برابری زنان در…
ادامه نوشته