مرور در برچسب

feminist

طرفدار برابرى زنان

طرفداران برابری زنان تجربه‌های شخصی زنان و مردان را از دیدگاه جنسیت نگاه می‌کنند .از درون چنین دیدگاهی ،اینکه ما چگونه در مورد خود فکر می‌کنیم (هویت جنسیت )چگونه عمل می کنیم (نقش جنسیت )و موقعیت اجتماعی جنسیتی ما چیست (لایه بندی جنسیتی…