دانلود کتاب نظریه بیگانگی مارکس

ایشتوان مساروش | ترجمه: حسن شمس‌آوری، کاظم فیروزمند

0

مفهوم بیگانگی (آلیناسیون) یا از خود بیگانگی انسان در وجوه متفاوت آن، بیگانگی از خود، بیگانگی از طبیعت و بیگانگی از انسان‌ها؛ از مفاهیم کانونی نظریات کارل مارکس (فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی) است که البته در اندیشه سیاسی و فلسفی پیش از او نیز سابقه شایان توجهی داشته است. بدنه اصلی دیدگاه‌های مارکس در این مورد در دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی (۱۸۴۴) آمده است و کتاب حاضر با تاکید بر آن اثر، البته در چارچوب کلیت آثار مارکس، به بررسی و تحلیل و معرفی این دیدگاه‌ها پرداخته است. کتاب در سه بخش اصلی سامان یافته است:

  • خاستگاه‌ها و ساختار نظریه مارکسی
  • وجوه بیگانگی
  • دلالت های معاصر نظریه بیگانگی مارکس

بخش نخست به بررسی خاستگاه تاریخی و ساختار نظری این مفهوم و تحولات معنایی آن و نظرات فیلسوفان دیگر درباره آن می‌پردازد و در بخش دوم وجوه اقتصادی، سیاسی، بود شناختی، اخلاقی و زیبا شناختی بیگانگی بررسی می‌شود. بخش سوم به دلالت‌های معاصر نظریه بیگانگی مارکس در اندیشه‌های جامعه‌شناسان اختصاص یافته است.

عنوان کتاب: نظریه بیگانگی مارکس
نویسنده: ایشتوان مساروش
مترجم: حسن شمس‌آوری، کاظم فیروزمند
نشر: مرکز، ۱۳۸۰

 

 

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد