مرور در برچسب

discourse

این مفهوم اکثر اوقات با زبان "در حالت کاربرد" مترادف دانسته می‌شود، یعنی متوجه متن/ متونی است که واقعا در وضعیت های ارتباطی واقعی و اصیل وجود دارد. از این رو گفتمان در چندین رشته و زیر رشته های گوناگون زبان شناسی نقش دارد.گفتمان به یکی از پرکاربردترین و مغشوش ترین اصطلاحات در نظریه های اخیر هنر…
ادامه نوشته