کتاب رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی

مترجمان: محسن آرامش پور – مریم ابراهیمی

0

اگر چه پیچیدگی و دشواری اداره صندوق‌های بازنشستگی و حتی «بحران» آنها پدیده‌ای فراگیر در سطح دنیا به شمار می‌رود، اما نمی‌توان از این نکته ظریف غافل بود که در روند غالب و فضای عمومی، مسأله و بحران صندوق‌ها به کارکرد اقتصادی تقلیل داده شده و این کارکرد نیز تنها به جنبه مالی کاسته شده است. در حالی که صندوق‌های بازنشستگی دارای کارکرد اجتماعی مهمی هستند و با تکیه بر تجارب انباشته موجود، امروزه بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی در زمره «حقوق انسانی» افراد شناخته می‌شود. این کتاب به طور مختصر اما مفید، پیوند این رویکرد با نظام حمایت‌های اجتماعی را تشریح کرده است.

عنوان کتاب: رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی
مترجمان: محسن آرامش پور – مریم ابراهیمی
نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۸
نشر: موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد