نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران برگزار می‌شود

با همکاری مشترک بین انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی و گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران

0

با همکاری مشترک بین انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی و گروه سیاست‌گذاری اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران برگزار می‌شود.

میهمانان این نشست، دکتر روزبه کردونی، مدیر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر فرشید یزدانی، پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی، دکتر علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رییس دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی و دکتر معصومه قاراخانی، هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و نویسنده کتاب هستند.

این نشست روز دوشنبه، ۲۰ آبان ۹۸، ساعت ۱۲:۱۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی،‌سالن ارشاد برگزار می‌شود. در این نشست، کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران با تخفیف ۵۰ درصد به‌فروش می‌رسد.

photo 2019 11 09 07 10 17 - نشست رونمایی و نقد کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران برگزار می‌شود - معصومه قاراخانی, فرشید یزدانی, علی اکبر تاج مزینانی, روزبه کردونی, دولت و سیاست اجتماعی, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, پژوهش تامین اجتماعی, انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی, انجمن جامعه شناسی ایران

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد