آموزه‌های هدفمندی یارانه‌ها برای سیاست‌گذاری اجتماعی

در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی هیچ موضوعی به اندازه هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه سیاست‌گذار نبوده است. از اواسط دهه 1360 تا آغاز دهه 1390 این مفهوم به اشکال مختلف مطرح شده است. در همه این سال‌ها سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران کوشیده‌اند تا آنچه…

روایت یک مجادله ضروری در ساحت اقتصاد

هفته‌های اخیر تنش کلامی میان اقتصاددانان نهادگرا و نئولیبرال بالا گرفته است؛ درحالیکه انتقادات حسین راغفر، دستمایه طنازی محافل رسانه‌ای راست‌گرایان قرار گرفت، انتشار نوشته‌ای از عباس شاکری ، روند بازی را از یک مجادله سطحی به پیکاری…

بازاندیشی در نظام سیاستگذاری با همراهی سیاسیون

كارآمدي هر نظامي مي‌تواند طرفداران آن را اميدوار كند كه بتوانند در مقابل انتقادات فلسفي، اقتصادي و سياسي آن را مصون بدارند. اگرچه مقصود از كارآمدي در اينجا، محاسبه صرفا مالي يك نظام نيست؛ بلكه تاكيد بر بروندادهاي اجتماعي و ارزش‌هاي افزوده…

هاله‌زدایی از قدیسان دانش

بدون تردید پزشکان مهمترین صنف در کشور هستند که بر سیاست‌گذاری در حوزه‌های مرتبط حضوری موثر دارند. آنان در تامین منافع خویش بسیار قدرتمند عمل می‌کنند و بر نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر تاثیر می‌گذارند. مدت‌هاست در مورد سایر اصناف قدرتمند و…

چرا باید دولت در سال آینده به سیاست‌های رفاهی بازگردد؟

قضاوت درباره حوزه  رفاه اجتماعی از طریق بررسی شاخص‌های متعددی امکان‌پذیر است، اما آنچه در سال 1396 در حوزه رفاه اجتماعی رخ داد، تاثیر امید بر میدان سیاستگذاری رفاه و تامین اجتماعی بود. به طور کلی، احساس رفاه اجتماعی در کشور محصول جمع…