گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها

زمان خواندن: ۱ دقیقه وزارت اقتصاد و دارایی گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد.

وزارت اقتصاد و دارایی گزاروزارت اقتصاد و دارایی گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد. ش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد