گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها

0

وزارت اقتصاد و دارایی گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد.

وزارت اقتصاد و دارایی گزاروزارت اقتصاد و دارایی گزارش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد. ش پرداخت‌های فروردین‌ماه به سازمان‌ها و نهادها رو منتشر کرد.

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/cb9kykrm1vpkmw2/DIFF.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد