مجموعه حقوق نشریات دانشگاهی

گردآوری: احسان فیض آبادی، محمدحسن احمدی، وحید فروزنده، محمدعلی کامفیروزی

0

آگاهی فعالین نشریاتی در سراسر کشور از حقوق خود از سویی و اطلاع ایشان از چارچوب های فعالیت در قالب نشریات دانشجویی از سوی دیگر و هم چنین آشنایی با روند کار و امور اداری مربوطه، گامی بزرگ در راستای تأمین فضایی امن و آزاد برای فعالیت دانشجویی و هم چنین کاستن از مخاطراتی است که گاها معلول همین ناآگاهی هاست. از طرف دیگر، اشراف دست اندرکاران دانشجویی و یا اجرایی فعال در این عرصه بر مقررات موجود، مانعی جدی برای هرگونه رفتار سلیقه ای بوده و فضای قانون محوری و مطالبه گری بر مبنای آن را در کشور نهادینه می سازد.
تدوین، چاپ و انتشار این کتابچه، یکی از نخستین گام های ضروری برای نیل به اهداف فوق است که با منظور تحقق فضای قانونمندی و آزاداندیشی صورت پذیرفته است.

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/6h8erhnvi5rtpoq/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد