دولت و سیاست سلامت در ایران

دکتر معصومه قاراخانی

0

بررسی سیاست‌های دولت در حوزه سلامت و بهداشت در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸

سیاست سلامت از ابعاد سیاست اجتماعی است و توسعه آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های دولت‌ها مطرح می‌شود. این سیاست که با رفاه فردی و اجتماعی مرتبط است، می‌تواند تحت تأثیر جهت‌گیری و رویکرد دولت‌ها قرار می‌گیرد. اما درباره این که در ایران دولت‌های گوناگون چه جهت‌گیری نسبت به سیاست سلامت داشته‌اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در این پژوهش کوشش می‌نماییم تا دریابیم تأثیر رویکرد دولت‌ها بر سیاست سلامت در ایران چگونه بوده‌است؟ به این منظور به مطالعه سیاست سلامت در دو بعد درون‌داد قانونی و هزینه سلامت دولت‌های چهارگانه طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ شمسی در ایران پرداخته‌ایم. نتایج با دو روش کیفی و کمی و کاربرد تکنیک تحلیل محتوای کیفی و تحلیل واریانس نشان داد، سیاست سلامت در بازه زمانی مورد بررسی ضرورتا متاثر از رویکرد سیاسی این دولت‌ها نیست. در بعد هزینه سلامت نیز، تأثیر رویکرد دولت بر سیاست سلامت مشاهده نمی‌شود.

مطالعه آنلاین و دانلود PDF:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/w0gf0ka3nw8y1dy/Goverment%20vs%20Health-Engare.Net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد