تحول مفهوم سوژه در شناخت‌شناسی فمینیستی و نتایج سیاسی آن (مقاله)

سحر صنیعی دکتری علوم سیاسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مفهوم سوژه در تفکر فلسفی و سیاسی دوران معاصر جایگاه ویژه‌­ای را به خود اختصاص داده است. بطوریکه بیشتر مباحث سیاسی و اجتماعی اخیر در سطح فلسفی بگونه­‌ای به بحث از سوژه در جایگاه فاعل شناسایی پیوند یافته است. اما این مفهوم مانند مفاهیم اساسی دیگر در تفکر نظری که از دوران مدرن پایه­‌ریزی شده‌­اند، تحت تأثیر مولفه‌­های اساسی تفکر مدرن شکل گرفته‌­اند. سلطه جامعه و اندیشه مردسالار بر محتوای این مفاهیم موجب شده است که اندیشمندان متوجه مسائل زنان، به لزوم تحول این مفاهیم پی ببرند. تحول مفهوم سوژه در شناخت­‌شناسی فمینیستی بر حوزه‌­های متفاوت اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی تأثیر می­‌گذارد و آن را به سوی فاصله گرفتن از سلسله مراتبی شدن مردسالار سوق می­‌دهد. تحقیق حاضر، قصد دارد ضمن تحلیل این تحول مفهومی، نتایج آن را در حوزه سیاسی مورد بررسی قرار دهد.

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد