بررسی رابطه میزان دینداری و انواع آن با مدارای اجتماعی

دکتر سیدحسین سراج زاده; دکتر سارا شریعتی مزینانی; سیروس صابر

0
مدارا از جمله موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی است که در جامعه ما پژوهش‌های تجربی ناچیزی درباره آن انجام شده است. در این مقاله بر اساس یک نمونه ۳۳۵ نفره از دانشجویان، رابطه میزان و انواع دینداری با مدارای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر میزان دینداری بر ابعاد و مؤلفه‌های مختلف مدارا متفاوت است. هرچه افراد دیندارتر باشند، مدارای آنان نسبت به موضوعاتی مثل مسائل جنسی، جرم، و ارتباط با غیرمسلمانان کمتر است. اما دینداری بر مدارای سیاسی، مدارای ملیتی، و مدارای قومی تأثیر چندانی ندارد. از طرف دیگر، اثر نوع دینداری، که در این پژوهش به کثرت‌گرا، شمول‌گرا، و انحصارگرا تقسیم شده است، بر انواع مدارا بیش از میزان دینداری است. در مجموع بر اساس یافته‌های این پژوهش نمی‌توان از رابطه یک‌بعدی بین دینداری و مدارا صحبت کرد، بلکه برای رسیدن به یک رابطه واقعی و دقیق درباره دینداری و مدارا، لازم است هم ابعاد و موضوع مورد مدارا و هم نوع دینداری مشخص شود. در موضوعاتی که هنجارها و قواعد دینی مشخص و صریح هستند، مدارای دینداران نیز کمتر می‌شود. همچنین، در مقایسه با سایر متغیرهای مورد بررسی، نوع دینداری اصلی‌ترین متغیر برای تبیین تغییرات مدارای اجتماعی است.
کلمات کلیدی:   دینداری، مدارا، کثرت‌گرایی، انحصارگرایی

 

مطالعه آنلاین و دانلود:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/j4n8hs4114rd1im/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9.pdf?dl=1″ text=”دریافت مقاله” viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد