مرور در برچسب

FATF

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) ،پول شویی ، تروریسم

یکی از موضوعات روز در مجلس جمهوری اسلامی ایران این روز ها پیوستن یا عدم پیوستن به اف ای تی اف (FATF) یا همان گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) است که یک سازمان بین دولتی محسوب می گردد . این سازمان در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به…