همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن

دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، 22 مهر 97

0

1 1517637498 - همایش بین المللی مطالعات ایرانیان دور از وطن - همایش, نقد ادبی, مطالعات فرهنگی, مردم شناسی, علوم سیاس, علوم اجتماعی علامه, سیاست دایاسپورا, دیاسپورا, دوری از وطن, دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی, جامعه شناسی, تاریخ, ارتباطات

دایاسپورا یا دوری از وطن به تجربه ای آشنا و فراگیر در متن جامعه معاصر بدل شده است و توجه گفتمان های (آکادمیک، غیر آکادمیک)،  بازنمایانه و سیاستی فزاینده ای را به خود جلب کرده است. چرخه ای از عوامل و زمینه های زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی و تکنولوژیک به جابجایی توده های انسانی از سرزمینی به سرزمین دیگر سرعت بیشتر بخشیده اند و منطق و دلالت های متفاوتی را برای نگرش و ارزیابی مهاجران به طیفی از مقولات و سازه های هویتی چون سرزمین، فرهنگ، وطن و شیوه های مطلوب و نامطلوب زندگی برقرار ساخته اند. تحولات فوق چالش ها و مجادلات مفهومی و تجربی زیادی را پدید آورده است که دامنه آن علاوه بر وجوه هنجاری و نظری، ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی زیادی می یابد. اگر چه شکل گرفتن مسئله مهاجرت های بین المللی و توجه به آن در ایران حداقل سابقه ای یکصد ساله دارد و ریشه های آن را میتوان از اواخر دوره قاجار به بعد ردیابی کرد، با اینحال ابعاد و تنوع آن در سال های پس از انقلاب اسلامی اهمیتی بیشتر یافته است. جمعیت مهاجران در این سال ها با ابعادی بی سابقه رشد یافته و اجتماع بزرگی از مهاجرین ایراتی را در خارج از کشور شکل داده است. به موازت، این مهاجرت ها موضوعی برای واکنش های مختلف رسمی و سیاسی دولت مردان و تا اندازه ای محافل آکادمیک بوده است. اگر چه تحلیل تجربی این نوع نگرش ها کمتر موضوعی برای پژوهش در ایران قرار گرفته است با این همه اهمیت شناسایی ماهیت و گونه های نگرش های ایرانیان خارج از کشور به میهن خود و نیز نگرش ها و بازنمایی های به عمل آمده از مهاجرین در داخل کشور، اهمیت مضاعفی در تحلیل های نظری و نیز مداخله های سیاستی دارد.

این همایش با دعوت از علاقمندان و محققان حوزه مطالعات دایاسپورا از رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی (مردم شناسی، علوم سیاسی، ارتباطات، جامعه شناسی، تاریخ، نقد ادبی، مطالعات فرهنگی و مانند آن) اهداف زیر را دنبال می کند:

 1. شناسایی و تحلیل زمینه ها، فرآیند و پیامدهای مهاجرت های بین المللی ایرانیان
 2. شناسایی سیاست ها، بازنمایی ها و گفتمان های حاکم بر دایاسپورای ایرانی
 3. شناخت راه های بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیاسپورای ایرانی
 4. حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجرین ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف
محورهای اصلی همایش:
 • رویکردهای و روشهای تحلیلی در مطالعات دیاسپورا
 • سیاست تطبیقی دایاسپورا
 • دایاسپورای ایرانی و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
 • دایاسپورای ایرانی و ارزش های دینی و ملی
 • دایاسپورای ایرانی و امنیت ملی
 • سبک های زندگی دایاسپورای ایرانی
 • تحلیل جمعیتی و نسلی دایاسپورای ایرانی
 • گفتمان ها و بازنمایی های دایاسپورای ایرانی
 • فضای مجازی، رسانه های نو ودایاسپورای ایرانی
 • زندگی روزمره دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
 • تحلیل تاریخی و تطبیقی دایاسپورای ایرانی
 • سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دایاسپورای ایرانی
 • تجارب ادغام و کنار گذاری دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
 • چالش ها و مسایل حقوقی و سیاسی دایاسپورای ایرانی
 • تحلیل جنسیتی دایاسپورای ایرانی
 • خانواده و خویشاوندی در دایاسپورای ایرانی
 • الگوهای ارتباط (تعامل) دایاسپورای ایرانی با کشور
 • دایاسپورای علمی و دانشگاهی

زمان: ۲۲ مهر ۱۳۹۷

مکان: دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

اطلاعات بیشتر در وبسایت همایش

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد