دانلود ماهنامه قلمرو رفاه ۳۹

«نابرابری، و دلايل افزايش نابرابري در قرن 21 داستان جلد این شماره است و پروند اصلی آن به کتاب «اقتصادِ نابرابري»، نوشته توماس پيکتي نويسنده کتاب معروف «سرمايه در قرن بيست و يکم» اختصاص دارد.

0

سی‌و نهمین شماره ماهنامه قلمرو رفاه، ماهنامه نشریه تحلیلی حوزه سیاستگذاری اجتماعی منتشر شد. «نابرابری، و دلایل افزایش نابرابری در قرن ۲۱ داستان جلد این شماره است و پروند اصلی آن به کتاب «اقتصادِ نابرابری»، نوشته توماس پیکتی نویسنده کتاب معروف «سرمایه در قرن بیست و یکم» اختصاص دارد.

تابستانِ داغِ گرانیها

با افزایش قیمتها، دستمزد کارگران تا چه حد کفاف زندگی آنها را میدهد؟ ماهنامه قلمرو رفاه در این بخش ضمن بررسی این موضوع به گزارش نابرابری جهانی در سال جدید، افزایش نابرابری جهانی و همچنین بحران کم آبی در ایران پرداختهاست.

رفاه اجتماعی پیش شرط توسعه

در مطلب اصلی این بخش به این موضوع پرداختهشده که برنامهریزی برای رفاه اجتماعی و بهبود شاخصهای رفاه چه تاثیری میتواند بر توسعه کشور داشته باشد. مقالاتی در مورد راستآزمایی نرخ بیکاری در آمریکا، ۵۰ سالگی نظام بهداشت بریتانیا و رابطه کاهش جمعیت و پوپولیسم از دیگر موضوعات مطرح شده در بخش مقالات است.

قلمرو رفاه در این شماره همچنین در دو مطلب به بررسی موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف پرداخته است. یکی از این مطالب، ترجمه مطلبی از الیزابت کولبرت درباره جیمز هانسن ارائه دهنده مدلی ارزشمند درباره تغییرات اقلیمی است و مطلب دیگر به بررسی چگونگی سازگاری شهرها با این تغییرات با توجه به تجربه شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی در مقابله با بحران آب پرداخته است.

به کجا میرویم؟

بهبود وضعیت کارگران و سیاستگذاری برای آن ابتدا نیازمندآمار و اطلاعات درست و دقیق از وضعیت زندگی این قشر زحمتکش است. مقاله اصلی بخش راه حل به موانع اصلی این موضوع میپردازد و در ادامه بر حق سندیکا و حق کارشایسته تاکید شده و درمورد جوانب آن در قوانین داخلی و بینالمللی بحث میشود.

برند پولساز جام جهانی

جام جهانی فوتبال نهفقط یک اتفاق ورزشی بلکه عرصهای میان‌رشته‌ای از پیوند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع است. جام جهانی روسیه که به تازگی پایان یافت چه هزینهها و سودهایی داشت؟ چه شرکتها و سازمانهایی از اینکه جام بهرهمند شدند و اقتصاد جام جهانی دارای چه ماهیتی است؟

 

مطالعه آنلاین و دانلود:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/r4112gyug7hgg3u/GhalamroRefah-39-engare.net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد