دانلود ماهنامه قلمرو رفاه ۳۹

«نابرابری، و دلايل افزايش نابرابري در قرن 21 داستان جلد این شماره است و پروند اصلی آن به کتاب «اقتصادِ نابرابري»، نوشته توماس پيکتي نويسنده کتاب معروف «سرمايه در قرن بيست و يکم» اختصاص دارد.

0

سی‌و نهمین شماره ماهنامه قلمرو رفاه، ماهنامه نشریه تحلیلی حوزه سیاستگذاری اجتماعی منتشر شد. «نابرابری، و دلايل افزايش نابرابري در قرن 21 داستان جلد این شماره است و پروند اصلی آن به کتاب «اقتصادِ نابرابري»، نوشته توماس پيکتی نويسنده کتاب معروف «سرمايه در قرن بيست و يکم» اختصاص دارد.

تابستانِ داغِ گرانيها

با افزايش قيمتها، دستمزد کارگران تا چه حد کفاف زندگي آنها را ميدهد؟ ماهنامه قلمرو رفاه در اين بخش ضمن بررسي اين موضوع به گزارش نابرابري جهاني در سال جديد، افزايش نابرابري جهاني و همچنين بحران کم آبي در ايران پرداختهاست.

رفاه اجتماعي پيش شرط توسعه

در مطلب اصلي اين بخش به اين موضوع پرداختهشده که برنامهريزي براي رفاه اجتماعي و بهبود شاخصهاي رفاه چه تاثيري ميتواند بر توسعه کشور داشته باشد. مقالاتي در مورد راستآزمايي نرخ بيکاري در آمريکا، ۵۰ سالگي نظام بهداشت بريتانيا و رابطه کاهش جمعيت و پوپوليسم از ديگر موضوعات مطرح شده در بخش مقالات است.

قلمرو رفاه در این شماره همچنین در دو مطلب به بررسی موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف پرداخته است. یکی از این مطالب، ترجمه مطلبی از الیزابت کولبرت درباره جیمز هانسن ارائه دهنده مدلی ارزشمند درباره تغییرات اقلیمی است و مطلب دیگر به بررسی چگونگی سازگاری شهرها با این تغییرات با توجه به تجربه شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی در مقابله با بحران آب پرداخته است.

به کجا ميرويم؟

بهبود وضعيت کارگران و سياستگذاري براي آن ابتدا نيازمندآمار و اطلاعات درست و دقيق از وضعيت زندگي اين قشر زحمتکش است. مقاله اصلي بخش راه حل به موانع اصلي اين موضوع ميپردازد و در ادامه بر حق سنديکا و حق کارشايسته تاکيد شده و درمورد جوانب آن در قوانين داخلي و بينالمللي بحث ميشود.

برند پولساز جام جهانی

جام جهاني فوتبال نهفقط يک اتفاق ورزشي بلکه عرصهاي ميان‌رشته‌اي از پيوند اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع است. جام جهاني روسيه که به تازگي پايان يافت چه هزينهها و سودهايي داشت؟ چه شرکتها و سازمانهايي از اينکه جام بهرهمند شدند و اقتصاد جام جهاني داراي چه ماهيتي است؟

 

مطالعه آنلاین و دانلود:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/r4112gyug7hgg3u/GhalamroRefah-39-engare.net.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد