دانلود دانشنامه تعاون – جلد دوم

encylopedia-of-cooperativ-2

0

دانشنامه تعاون نخستین دایره‌المعارف مرجع و معیار به منظور رفع نیازهای تخصصی پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان به مباحث در حوزه تعاون می‌باشد که به کوشش جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه تعاون، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ترویج و توسعه روستایی تدوین شده است. این دانشنامه به زبان فارسی )همراه با معادل انگلیسی مداخل( به صورت الفبایی طبقه‌بندی شده است و بی‌شک نگارش دانشنامه تعاون به سبک جدید، اقدامی ضروری و ارزشمند در این حوزه تلقی میشود. دانشنامه تعاون اهداف متعددی را مدنظر داشت که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

  1. توسعه دانش تعاون از طریق مدونسازی و مکتوب کردن اطلاعات و دانش در حوزه تعاون
  2. تدقیق مفاهیم، دیدگاهها و دامنه دانش و اندیشههای حوزه تعاون
  3. رفع نیازهای تخصصی پژوهشگران، دانشجویان و کلیه علاقهمندان به مباحث حوزه تعاون
  4. کمک به فرهنگسازی و بسط دانش تعاون در حوزههای تخصصی و مجامع علمی
دانلود دانشنامه تعاون – جلد دوم
دبیر علمی: دکتر خلیل کلانتری
نشر تهران،۱۳۹۴

 

مطالعه آنلاین و دانلود جلد دوم: 

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/6gyeiqpaiimiofu/Ecny%20of%20Coop.V.2_Engare.pdf?dl=1″ viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد