اقتصاد توسعه: از تحلیل‌های کلاسیکی تا انتقادی (مقاله)

وشته سوزان اِن. اِنگل - ترجمه‌ی عباد تیموری

در این مقاله نویسنده با زبانی ساده و با توجه به سیر زمانی ظهور و افول دیدگاه ها و نظریات مرتبط با بحث توسعه اقتصادی، سعی در تبین چارچوب مفهومی «توسعه» دارد. نویسنده می کوشد همزمان با بررسی مفروضات هسته ای و نظریه های کلیدی مکاتب اقتصادی مهم که به حوزه توسعه نیز ورود کرده اند، نوآوری های علمی کلیدی و راهکارها و دستورالعمل های توسعه ای آنها و همچنین پیامدهای اجرای این راهکارها را توضیح دهد. به طور کلی هدف این نوشتار مشخص کردن چارچوب موضوعات اصلی اقتصاد توسعه است.

مطالعه آنلاین و دانلود مقاله:

منبع پویش فکری توسعه

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد