نظام بهرامی کمیل

2017 44 neoliberalism e1559201525228 pjjttl 1 - عدالت فرهنگی در حضور - عدالت کیفری, عدالت کجایی, عدالت قضایی, عدالت فرهنگی, عدالت سیاسی, عدالت خصوصی, عدالت توزیعی, عدالت ترمیمی, عدالت اقتصادی, عدالت اجتماعی, حوزه های عدالت, انواع عدالت

نئولیبرالیسم در ایران؛ گسترش غارت و فساد

لیبرالیسم مکتبی است که بر فرد و آزادی‌های او تاکید دارد و به ترویج ارزش‌هایی مانند انسان‌باوری؛ فردگرایی، عقل‌گرایی و خودبنیادی، تکثرگرایی، مدار، آزادی‌ها و حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و… می‌پردازد. در همین راستا لیبرالیست‌ها در عرصه عمل و برای تحقق لیبرالیسم سازوکارهایی مانند...

TRUST CORRUPT 16 9e b8w7yv 1 - عدالت فرهنگی در حضور - عدالت کیفری, عدالت کجایی, عدالت قضایی, عدالت فرهنگی, عدالت سیاسی, عدالت خصوصی, عدالت توزیعی, عدالت ترمیمی, عدالت اقتصادی, عدالت اجتماعی, حوزه های عدالت, انواع عدالت

فساد ساختاری و عمومی

فساد وقتی ساختاری و عمومی می‌شود که همه ما فاسد شده باشیم. هر دو گروه راست و چپ درست می‌گویند اگر در عمل و با رفتارشان ثابت کرده باشند که فساد شایسته نیست و هر دو گروه اشتباه می‌کنند اگر با رفتارشان ثابت کرده باشند...

3rd Day   The Green Protest Rally - عدالت فرهنگی در حضور - عدالت کیفری, عدالت کجایی, عدالت قضایی, عدالت فرهنگی, عدالت سیاسی, عدالت خصوصی, عدالت توزیعی, عدالت ترمیمی, عدالت اقتصادی, عدالت اجتماعی, حوزه های عدالت, انواع عدالت

جمهوری ایرانی: فرصت یا تهدید

در اعتراضاتی که در اوایل دی ماه سال 1396 در شهرهای مختلف ایران انجام شد؛ چندین شعار به گوش رسید. یکی از این شعارها، شعار «جمهوری ایرانی» بود. البته این شعار اولین بار در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388...

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.