کتاب باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل)

محمد عباسی

0

متن حاضر، به‎گونه‎ای تنظیم گردیده که ضمن ایجاد آشنایی اجمالی و کاربردی از بخش تعاون، سعی شده تا مبتنی بر آمار و ارقام بحث مستندسازی در آن تا حد امکان رعایت گردد و زمینه را جهت برقراری ارتباط سایر بخش‎های دولتی و خصوصی با بخش تعاون فراهم نماید و در نهایت بسترساز کاهش کج‎اندیشی‎های احتمالی و نگاه‎های تک‎بعدی و غیر واقعی به بخش تعاون و توانمندی‎ها و قابلیت‎های نهفته در این بخش باشد.
این کتاب مشتمل بر سه بخش است.

بخش اول با عنوان مبانی تعاون شامل:
فصل اول: تعاون چیست، فصل دوم: اهمیت و حضور تعاون در جهان، فصل سوم: تاریخچه تعاون در جهان و ایران، فصل چهارم: تعاون در اسلام، فصل پنجم: بخش تعاون، ظرفیتی نو در کلام رهبری،

بخش دوم: انقلاب اسلامی و تعاون شامل:
فصل ششم: تعاون و عدالت اجتماعی، فصل هفتم: تعاون و اصل ۴۴ قانون اساسی، فصل هشتم: تعاونی‏ها و جهانی شدن، فصل نهم: تعاون و کارآفرینی، فصل دهم: بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون، فصل یازدهم: تعاون و اشتغال جوانان، فصل دوازدهم: زنان و تعاون، فصل سیزدهم: مشارکت اعضا، ضامن موفقیت تعاونی‏ها، فصل چهاردهم: سهام عدالت

بخش سوم: انواع تعاونی‏ها در ایران
فصل پانزدهم: بخش تعاون در تولید ملی، فصل شانزدهم: تعاونی‏های تولیدی، فصل هفدهم: تعاونی‏های آموزشگاهی، فصل هجدهم: تعاونی‏های خدماتی فصل نوزدهم: تعاونی‏های مصرف، فصل بیستم: تعاونی‏های اعتبار، فصل بیست و یکم: تعاونی‏های دانش آموختگان، فصل بیست و دوم: تعاونی‏های مرزنشینان، فصل بیست و سوم: تعاونی‏های مسکن، فصل بیست و چهارم: تعاونی‏های صنعتی، فصل بیست و پنجم: تعاونی‏های حمل‏ونقل، فصل بیست و ششم: تعاونی‏های معدنی،

باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل)
مهدی عباسی
انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران، ۱۳۸۸

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/lrql59jtykwd25a/BavarTaavon_Engare.Net.pdf?dl=1″ height=”600px” viewer=”google” cache=”off”]

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد