چهره دوم کالا در جهان سرمایه داری (فیلم)

نمایی از واقعیت پشت پرده شرکت ها و برندهای مطرح دنیا که از کودکان، برای کار اجباری استفاده می‌کنند.