پشت پرده تغییر سند ملی به سند تحول بنیادین

چرایی اجرانشدن سند از نگاه مدیر طرح سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

0

سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که در راستای سند چشم انداز ۲۰ سال کشور نوشته شد، همچون بسیاری از اسناد بالادستی در مرحله اجرا با فرازونشیب های بسیاری روبه رو شد. سندی که در نیمه راه نوشته شدن دستخوش تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش وپرورش می شود و در زمان حاجی بابایی، وزیر آموزش وپرورش دولت دهم، از سند ملی به سند تحول تغییر ماهیت می دهد و به گفته نویسندگان اصلی سند، از مسیر اصلی اش منحرف می شود و به زعم بسیاری از کارشناسان همین انحراف مانع جدی اجرائی شدن سند است. مهدی نویدادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش که از ابتدای شروع نوشتن سند به عنوان مدیر طرح سند، از زمان تصویب سند تا امروز پا به پای تمام وزرا در کنار سند بوده، اعتقادی به انحراف سند از مسیر اصلی اش ندارد و اجرائی نشدن سند را به عوامل دیگری ربط می دهد. نویدادهم که این روزها زمزمه بازگشتش به دانشگاه شهیدرجایی به گوش می رسد، از پشت پرده تبدیل شدن سند ملی به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش سخن می گوید.

مطالعه آنلاین و دانلود PDF:

[embeddoc url=”https://www.dropbox.com/s/s2zclrgx40d7mh7/takhtesefid66.pdf?dl=1″ height=”600px” viewer=”google” cache=”off”]

 

منبع اعظم پویان/شرق
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد