نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع

0

photo 2018 04 21 00 46 53 723x1024 - نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع - نشست, موسسات حوزوی, گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع, جامعه شناسی تشیع, انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع برگزار می‌کند:

📌موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

🔶 دوشنبه۳اردیبهشت
🔹دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌تهران، سالن شریعتی
🕙 ساعت ۱۷تا۱۹

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد