نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع

photo 2018 04 21 00 46 53 723x1024 - نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع برگزار می‌کند:

۱۲۸۲۰۴;موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

۱۲۸۳۱۰; دوشنبه۳اردیبهشت
۱۲۸۳۱۳;دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌تهران، سالن شریعتی
۱۲۸۳۴۵; ساعت ۱۷تا۱۹

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد