نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع

photo 2018 04 21 00 46 53 723x1024 - نشست موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع - نشست, موسسات حوزوی, گروه مطالعاتی جامعه شناسی تشیع, جامعه شناسی تشیع, انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی

انجمن علمی جامعه‌شناسی با همکاری گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع برگزار می‌کند:

بیشتر بخوانید

نشست نابرابری در سلامت

&#۱۲۸۲۰۴;موسسات حوزوی وجامعه‌شناسی تشیع

&#۱۲۸۳۱۰; دوشنبه۳اردیبهشت
&#۱۲۸۳۱۳;دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه‌تهران، سالن شریعتی
&#۱۲۸۳۴۵; ساعت ۱۷تا۱۹

پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد