فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه خشونت خانگی علیه زنان

سهیل صادقی ,علی اصغر فیروزجائیان ,وحید جان محمدی لرگانی ,طاهره لطفی خاچکی

1

مسأله خشونت های خانگی علیه زنان از جمله مسائل و مشکلاتی است که زندگی بسیاری از زنان را در طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی به نوعی متأثر کرده است. اگرچه خشونت خانگی معمولاً در حریم خانه رخ می‌دهد، اما زندگی زنان را در عرصه¬های دیگر نیز متأثر می¬سازد. هرچند مطالعات موردی در رابطه با خشونت علیه زنان متعدد می باشد اما تحلیل جامعی از این اطلاعات موجود صورت نگرفته است.از این رو این مقاله با استفاده از مرور سیستماتیک، ۲۳ پژوهش صورت گرفته در حوزه خشونت علیه زنان در بازه زمانی( ۱۳۹۲- ۱۳۸۱) را انتخاب و فراتحلیلی از آنها ارائه داده است. مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش اول به ارزیابی روشی، محتوایی و ساختاری تحقیقات پرداخته شده است و در بخش دوم، مهم ترین علل خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه خشونت علیه زنان، نشان می دهد خشونت¬های صورت‌گرفته می‌تواند ناشی از خصوصیات و ویژگی‌های مردان، خود زنان و حتی ناشی از ویژگی و شرایط نهادهای جامعه باشد. راهکارهای ارائه شده نیز به چهار دسته نهادهای فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و حمایتی و قانون گذار و نظارتی تقسیم شد که بیشتر راهکارها متوجه نهادهای آموزشی (مراجعه زنان به مراکز مشاوره و دریافت خدمات مشاوره‌ای و آموزش و مشاوره‌های قبل از ازدواج و تاکید برهمسان همسری و ایجاد کارگاه‌های آموزشی مشاوره) بوده است.

مطالعه آنلاین و دانلود:

دسترسی به بخش مقالات انگاره
پاسخی بگذارید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

یک دیدگاه
  1. […] خشونت علیه زنان به قلم نجمه […]